Vilken verkan har ett skuldebrev som bevis?

Hej, jag har lovat hjälpa en person som lånade pengar av en bekant och skrev på ett skuldebrev med honom som låntagare och bekanten som långivare. Skulden är betald och bekanten lovade honom då att skuldebrevet skulle förstöras. Nu kommer bekanten med krav på att han skall betala på nytt och presenterar en kopia på skuldebrevet. Han vägrar betala. Ärendet har gått till kronofogden och nu vidare till Tingsrätten. Kommer Tingsrätten att godta en kopia av skuldebrevet som bevis för hans skuld? Om så är fallet vilket lagrum säger att en kopia av ett skuldebrev har bevisverkan?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag kommer i mitt svar utgå ifrån att du med "kopia på skuldebrevet", menar att personen ifråga inte förstört skuldebrevet och istället upprättat en kopia av det, med hjälp av kopiator eller dylikt. Jag utgår alltså ifrån att du inte menar att hela det nya skuldebrevet är en förfalskning.

Skuldebrev medför så kallad presumtionsverkan, och detta följer av 1 § i skuldebrevslagen

Du undrar om tingsrätten kommer att godta kopian av skuldebrevet som bevis för att personen du hjälper är skyldig den bekante pengar. Du undrar också av vilket lagrum detta framgår.

Enligt 1 § skuldebrevslagen, svarar den som utfärdar ett skuldebrev för sin förskrivning. Detta har i rättspraxis beskrivits som att skuldebrevet medför presumtionsverkan, d.v.s att innehållet i skuldebrevet presumeras reflektera riktiga förhållanden. Detta innebär bland annat att det alltid är gäldenären - den som är skyldig pengar - som skall bevisa att han har betalt. Lyckas gäldenären inte detta, är han skyldig att betala på nytt.

Denna presumtion kan dock brytas genom om bevis för att skuldebrevet är felaktigt läggs fram. I förekommande fall har personen ifråga betalat skulden redan, och kan han bevisa detta genom exempelvis kontoutdrag eller vittnet eller dylikt, så är han naturligtvis inte skyldig att betala på nytt.

Huruvida tingsrätten kommer att godta skuldebrevet och hur tingsrätten kommer att döma kan jag tyvärr inte utan mer information uttala mig om, men det jag skrivit ovan är alltså de rättsliga förutsättningar.

Skuldebrevets särskilda processverkningar

Enligt 44 kap 7 b § rättegångsbalken, medför ett skriftligt fordringsbevis (som ett skuldebrev är) extra starka bevisverkningar. Svaranden (den som blir stämd) måste då göra sitt bestridande av skuldebrevet sannolikt, för att undvika en summarisk dom. Det krävs alltså extra mycket av den som är stämd, för att hans bestridande skall vinna framgång.

Sammanfattning

Den som utfärdar ett skuldebrev svarar för sin förskrivning, och skuldebrevet medför enligt 1 § skuldebrevslagen en presumtionsverkan. Denna presumtion för riktighet kan dock motbevisas, t.ex genom att personen ifråga lägger fram bevis för att skulden utraderats genom att betalning erlagts. Skuldebrevet har dessutom extra starka processverkningar, vilket innebär att den som bestrider skuldebrevet måste göra sitt bestridande sannolikt för att undvika tredskodom. Utan att veta närmare detaljer kan jag dock inte svara på hur tingsrätten kommer att bedöma fallet.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes NorrmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo