Vilken uppsägningstid gäller vid uthyrning av bostadsrätt i andra hand om jag som hyresvärd säger upp hyresgästen?

2021-08-28 i Hyresavtal
FRÅGA
Hyr ut en bostadsrätt i andra hand med "tills vidare" i kontraktet. Vill nu säga upp hyresgästen för att hyra ut till en familjemedlem. Undrar om det är 3 månaders uppsägningstid även om vi skrivit 2 månader i kontraktet? Och om vi skickar uppsägningen m rekommenderat brev den 30/8 så gäller uppsägningen från den 1/9?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att detta är den enda bostadsrätten som du hyr ut och att det rör sig om en privatbostad (dvs. en bostad som inte är ämnad åt fritidsändamål så som sommarbostad eller liknande). Om så inte skulle vara fallet får du gärna höra av dig på nytt så ska jag hjälpa dig utifrån de förutsättningarna eftersom det är hyreslagen som är relevant i så fall.

I mitt svar kommer jag alltså utgå från att du som privatperson hyr ut en bostadsrätt i andrahand vilket gör att det är privatuthyrningslagen som blir tillämplig.

Om du som hyresvärd säger upp kontraktet är det den uppsägningstid som gynnar hyresgästen som gäller

När det kommer till uppsägningstiden för hyreskontraktet så kommer kontraktet att ta slut vid månadsskiftet som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen om inte en längre uppsägningstid har avtalats (3 § andra stycket privatuthyrningslagen). I ditt fall innebär detta att trots att ni kommit överens om två månaders uppsägningstid i kontraktet så är det tre månader som gäller med anledning av att lagen ser ut på det sätt den gör. Lagen är på så sätt skriven till fördel för hyresgästen.


Uppsägningen sker när du skickar det rekommenderade brevet

Det finns inte några specifika regler i privatuthyrningslagen på hur en uppsägning från din sida skall göras. Sådana regler finns dock i hyreslagen. Enligt den lagen sker uppsägningen vid den tidpunkt då hyresvärden lämnar ett skriftligt rekommenderat brev till posten (12 kap. 8 § fjärde stycket jordabalken).

Detta innebär att om du överlämnar brevet med uppsägningen den 30/8 så kommer kontraktet upphöra månadsskiftet mellan november och december. Skulle det i stället vara så att du skickar uppsägningen den 1/9 kommer kontraktet upphöra vid månadsskiftet mellan december och januari eftersom det är det månadsskiftet som kommer närmast efter tre månader som gäller.

Ett tips från min sida är dock att spara inlämningskvittot för brevet. Det är så pass nära månadsskiftet och det rör sig ofta om bevisfrågor när det kommer till sådana här saker. Så se till att du kan bevisa när du skickat in brevet. På så sätt slipper ni diskutera huruvida uppsägningen skett innan den nya månaden inletts eller inte.

Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Caroline Arvaeus
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?