Vilken uppsägningstid gäller vid hyra om ett kontrakt inte skrivits?

Hej Min son hyr ett hus av en privatperson o där är inget kontrakt skrivet . Men nu har han köpt ett annat hus, undrar om det är 3månaders uppsägning som gäller.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din son har ingått ett muntligt hyresavtal

Jag tolkar din fråga som att din son inte skrivit på något hyresavtal. Regler om hyra finns i 12 kap jordabalken. Ett hyresavtal ska upprättas skriftligt om hyresvärden begär det (12 kap 2 § 1 stycket jordabalken). Detta innebär att även muntliga hyresavtal är giltiga. Eftersom din son kommit överens med personen att han ska hyra huset finns alltså ett muntligt hyresavtal.

Hyresavtal kan ingås på obestämd eller bestämd tid

Hyresavtal kan ingås på bestämd och obestämd tid (12 kap 3 § 1 stycket jordabalken). Ett avtal på obestämd tid gäller tills vidare utan ett bestämd slutdatum. Ett avtal på bestämd tid gäller fram till ett visst i förväg bestämt datum.

Uppsägningstid enligt 12 kap jordabalken

Ett avtal som ingåtts på obestämd tid kan sägas upp och upphör då att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, om inte en längre uppsägningstid tid har avtalats (12 kap 4 § 1 stycket 1 punkten jordabalken). Ett avtal som ingåtts för bestämd tid ska sägas upp tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader. Detta gäller om inte en längre uppsägningstid har avtalats (12 kap 4 § 2 st 3 punkten jordabalken).

Uppsägningstiden som gäller för din son

Din son har ingått ett muntligt hyresavtal. Om hyresavtalet ingåtts på obestämd tid kan han säga upp avtalet och det slutar då att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från den dag han sa upp det. Är avtalet ingått på bestämd tid kan han säga upp det och det upphör då att gälla efter tre månader.

Om din son och personen han hyr av däremot kommit överens om en längre uppsägningstid än vad 12 kap jordabalken säger är det den uppsägningstiden som gäller.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Evelina TanskanenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning