FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresavtal24/04/2018

Vilken uppsägningstid gäller vid hyra av bostadsrätt?

vi hyr en bostadsrättslägenhet som vi har sagt upp. Det står i vårt kontrakt att giltighetstiden är (xx datum) tillsvidare och att "hyrestiden upphör vid det månadsskifte som infaller närmast efter tre månader från uppsägningen". Dock har jag läst annanstans på Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad att hyresvärden/bostadsrättsägaren måste ge minst 3 månaders uppsägning men att hyresgästen endast behöver ge 1 månads uppsägning. Vi vill flytta ut så snart som möjligt. Vilket gäller för oss som hyresgäster- 1 eller 3 månaders uppsägningstid?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga beror på om den som hyr ut bostadsrätten gör det som en del av en näringsverksamhet eller som privatperson. Eftersom det inte framgår av frågan kommer jag gå igenom båda situationerna.

Det korta, något förenklade, svaret är dock att om uthyrningen sker utanför näringsverksamhet gäller en månads uppsägning och om det är inom näringsverksamhet är det tre månader som gäller.

Uthyraren agerar som privatperson

Om personen ni hyr bostaden av agerar som privatperson har du helt rätt i att er situation regleras i Lag om uthyrning av egen bostad (1 § privatuthyrningslagen). Denna lag är tvingande till hyresgästens, alltså er, fördel (2 § privatuthyrningslagen). Detta betyder att avtalsvillkor som är strider mot lagen, och är sämre för er, inte är giltiga. Ni som hyresgäster har rätt att säga upp hyresavtalet så att det upphör att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast en månad från uppsägningen (3 § andra stycket privatuthyrningslagen). Säger ni exempelvis upp lägenheten den 10 april så upphör avtalet att gälla den 31 maj.

Du har alltså helt rätt i att lagens uppsägningstid gäller för er, inte kontraktets tre månader. Detta gäller dock endast om uthyraren agerar som privatperson. Annars gäller nämligen reglerna i 12 kap jordabalken.

Uthyraren agerar som näringsidkare

Om uthyrningen sker inom ramen för en näringsverksamhet faller vi tillbaka på reglerna om uthyrning i 12 kap jordabalken, inofficiellt kallad hyreslagen (1 § hyreslagen). Utgångspunkten är att även denna lag är tvingande till hyresgästens, er, fördel (1 § femte stycket hyreslagen). Uppsägningstiden i hyreslagen är tre månader. Den ger dessutom rätt till parterna att själva avtala om uppsägningstiden (4 § hyreslagen).

Om uthyrningen sker inom en näringsverksamhet är det alltså tyvärr så att tre månaders uppsägning gäller.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma!

Vänlig hälsning,

Sara JönssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?