Vilken uppsägningstid gäller under en provanställning?

Hej! Jag har en fråga angående uppsägningstiden? Jag har en tillsvidare anställning som inleddes 2021-02-08 med uppsägningstiden om 3 månader. Det är så att jag även har en provanställning 2021-02-08 till 2021-08-07. Kollektivavtal finns, men arbetsgivaren valde denna uppsägningstid som är utanför kollektivavtal. Min fråga är vilken uppsägningstid har jag som arbetstagare under min provanställning? Är det 3 månader eller LAS som gäller dvs. avsluta samma dag?

/KA

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att den handlar om vilken uppsägningstid som gäller vid en provanställning. I din fråga skriver du att du har en tillsvidareanställning med en uppsägningstid om tre månader och att denna inleddes samma datum som provanställningen, men som avslutas 2021-08-07. I mitt svar kommer jag först redogöra för hur många anställningsformer en arbetstagare kan ha samtidigt, vilken uppsägningstid som gäller för provanställningen och sedan om arbetsgivaren får ha uppsägningstider som avviker från kollektivavtalet. I mitt svar tillämpar jag lagen om anställningsskydd (LAS) och medbestämmandelagen (MBL).

Hur många anställningsformer kan en arbetstagare ha samtidigt?

En arbetstagare får endast ha en anställningsform åt gången och beroende på vilken anställningsform arbetstagaren har tillämpas olika regler om uppsägningstid. Detta innebär att du inte kan ha en provanställning för en arbetsgivare samtidigt som du är anställd tillsvidare (fast).

Vilken uppsägningstid gäller för provanställningen?

Provanställningen är en tillåten anställningsform som arbetsgivaren kan erbjuda arbetstagaren (6 § LAS). En provanställning får maximalt vara under sex månader och inte längre (6 § första stycket LAS). Om ingen part har sagt upp avtalet innan sexmånadersperioden är slut, innebär detta att provanställningen automatisk går över till en tillsvidareanställning (fast anställning). Om arbetsgivaren vill att provanställningen ska ta slut i förväg krävs det att denna meddelar arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg. Om arbetstagaren är medlem i facket har arbetsgivaren en skyldighet att varsla den lokala arbetstagarorganisationen (31 § LAS). Uppsägningstiden är alltså på två veckor (14 dagar). En längre uppsägningstid kan avtalas genom kollektivavtal eller med arbetstagaren.

Kan arbetsgivaren avtala om en uppsägningstid som avviker från kollektivavtalet?

Arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal får inte träffa någon överenskommelse som strider mot kollektivavtalet. Om en sådan överenskommelse träffas blir den ogiltig (27 § MBL).

Jag vill poängtera att kollektivavtalet kan vara minimiavtal eller normerande avtal. Minimiavtal innebär att arbetsgivare och arbetstagaren har en möjlighet att avtala om bättre avtalsvillkor men inte sämre. Normerande avtal innebär att avtalet eller en specifik regel i avtalet måste följas.

De flesta kollektivavtal är minimiavtal och detta innebär att ditt personliga avtal kan gå före kollektivavtalet om villkoren i ditt personliga avtal är bättre än villkoren i kollektivavtalet. Eftersom att jag inte har tillgång till ditt kollektivavtal kan jag inte svara på frågan om det är ett bättre eller sämre villkor för dig som arbetstagare. Jag kan inte heller säga att det är ett minimiavtal eller normerande avtal.

Sammanfattning och vägledning

Till att börja med vill jag poängtera att en arbetstagare inte kan ha flera anställningsformer samtidigt. Detta innebär att du inte kan ha en provanställning samtidigt som du är anställd tillsvidare hos samma arbetsgivare. Vidare är den uppsägningstiden som gäller enligt lagen 14 dagar, men det kan finnas längre uppsägningstider i kollektivavtal eller personliga avtal. Det personliga avtalet får endast företräde framför kollektivavtalet om det är till fördel för arbetstagaren. Man får alltså inte träffa avtal som strider mot kollektivavtalet.

Eftersom jag inte har ditt kollektivavtal kan jag inte säga vilken uppsägningstid som gäller just för dig. Jag rekommenderar dig därför att ta kontakt med facket för att få mer information om ditt kollektivavtal och din uppsägningstid. Du kan även vända dig till din arbetsgivare för att få mer informaiton kring ditt perosnliga avtal.

Jag hoppas att du har fått någon vägledning i din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny!

Med vänliga hälsningar,

Jasmin Öykü ÖzdemirRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo