Vilken uppsägningstid gäller om ingen uppsägningstid har avtalats?

2019-05-31 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej. Har en fråga om uppsägningstid på en till delad lägenhet utan något skrivet avtal. Ej något muntligt avtal heller. Tösen spelar innebandy och skrev på ett spelar kontrakt. 1 års kontrakt. Klubben skulle tilldela boende och tösen skulle betala hyran. Inga konstigheter. Hon bytte nu klubb och då vill de ha 3 månaders hyra. Personligen tycker jag det verkar konstigt då ingen information om detta varken skriftligt eller muntligt blev sagt. Hon har nu betalat in 1 hyra som jag ser mer som goodwill. Bara för att visa sin goda vilja. Vore tacksam för svar om vad som gäller. Med vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I de fall det inte finns något hyresavtal överhuvudtaget, dvs. varken någon muntlig eller skriftlig överenskommelse, är det givetvis svårt att fastställa skyldigheter och rättigheter mellan hyresvärden och hyresgästen. Det behöver dock inte finnas någon skriftligt eller muntligt hyresavtal för att ett avtal ändå ska anses finnas. Avtal kan nämligen även ingås genom s.k. konkluderat handlande, vilket innebär att man blir bunden av avtalet eftersom man beter sig som att det finns ett avtal. I det här fallet betyder det alltså att man flyttar in, betalar hyra etc. Jag gör därför bedömningen att det finns ett hyresavtal.

Ta gärna reda på vad det är för typ av lägenhet som hyrdes, dvs. bostadsrätt eller hyresrätt, eftersom det finns olika regler gällande uppsägningstiden. Jag kommer ändå att gå igenom båda alternativ.

Bostadsrätt

Om det är fråga om en bostadsrätt gäller lagen om uthyrning av egen bostad (här). Det är dock viktigt att det är fråga om en person som inte hyr ut lägenheter i näringsverksamhet och att det var den första lägenheten som hyrdes ut (om man äger flera lägenheter som man hyr ut samtidigt) för att lagen ska gälla. Om hon har hyrt lägenheten på obestämd tid eller har sagt upp avtalet i förtid, har hon endast en månads uppsägningstid och och ska alltså endast betala en hyra efter uppsägningen, se 3 § st 2 (här). Om hon däremot har hyrt på bestämd tid (ett år) och fullföljt hyrestiden finns ingen uppsägningstid hon behöver betala för, se 3 § (här).


Hyresrätt

Om det är fråga om en hyresrätt gäller istället 12 kap Jordabalken, även kallad hyreslagen (här). Om det var så att hon sa upp kontraktet i förtid, gäller tre månaders uppsägningstid enligt lagen (förutsatt att hon bodde i lägenheten i minst tre månader), se 12:5 JB (här). Om hon däremot inte sa upp kontraktet i förtid utan bodde i lägenheten under ett års tid, går kontraktet ut automatiskt vilket betyder att det inte finns någon uppsägningstid som hon måste betala för. Men detta gäller alltså endast om kontraktet ska anses ha varit på bestämd tid. Om det trots allt ska anses ha varit på obestämd tid gäller i regel tre månaders uppsägningstid, se 12:4 JB (här).

Avslutningsvis vill jag bara förtydliga att klubben förmodligen menar att hon har hyrt lägenheten tillsvidare, dvs. på obestämd tid. Vore det så avtalet ska tolkas, gäller alltså en månad respektive tre månaders uppsägningstid beroende på om det är lagen om uthyrning av egen bostad eller hyreslagen som gäller.

Jag kan bara gissa vad parterna hade för avsikt utifrån den information jag fått av frågan och har därför väldigt svårt att med säkerhet ge ett korrekt svar eftersom jag inte känner till alla omständigheter. Jag hoppas att ni fått svar på er fråga och annars är ni varmt välkomna att maila mig på sofia.edvardsson7@gmail.com om ni har fler frågor eller förtydliga omständigheterna.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1347)
2020-05-29 Vem betalar sista hyran?
2020-05-28 Uppsägningstid vid uthyrning av egen bostad
2020-05-28 Kan jag få hyresvärden att hyra ut till någon annan under min uppsägningstid?
2020-05-28 Går det att avtala att hyresgästen ska stå för skador på grund av yttre åverkan?

Alla besvarade frågor (80458)