Vilken uppsägningstid gäller när man hyr ett rum?

2017-08-19 i Hyresavtal
FRÅGA
Jag tecknade ett boendekontrakt på 1 år från och med den 12e augusti där jag hyr ett rum då jag studerar på annan ort. I kontraktet framkommer ingenting om uppsägning för min del, utan endast att ägaren besitter rätten att bryta kontraktet om jag skulle bryta mot några regler.Jag har nu efter en veckas boende så trivs jag inte och fick ett erbjudande om ett annat boende i en annan del av staden, där jag vill bo men då säger ägaren av det första boendet att jag ska betala för dessa 12 månaderna och att det inte finns någon uppsägningstid för min del alls. Kan detta stämma?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det gäller lite olika regler beroende på om du hyr ett rum i hans hyresrätt eller om du hyr ett rum i hans bostadsrätt.

Om du hyr ett rum i hans hyresrätt
Ett hyresavtal gäller enligt lag på obestämd tid om det inte ingås på bestämd tid. Du skriver att ditt hyreskontrakt ingicks på 1 år alltså ingicks avtalet på bestämd tid. Avtalet upphör då att gälla vid hyrestidens utgång om inte annat har avtalats. Om hyresavtalet varat längre än 9 månader måste dock avtalet sägas upp för att upphöra att gälla. (12 kap 3 § JB) Eftersom hyresavtalet avser ett rum där du ska bo har du som hyresgäst enligt lag alltid 3 månaders uppsägningstid. Trots att avtalet är ingånget på bestämd tid kan du alltså säga upp avtalet men då har du 3 månaders uppsägningstid och avtalet upphör alltså att gälla tidigast vid det månadsskifte som inträffar 3 månader efter uppsägningen. (12 kap. 5 § JB) Du behöver alltså inte betala 12 månaders hyra.

Om du hyr ett rum i hans bostadsrätt
Hyresavtal som ingås på bestämd tid ska sägas upp för att upphöra att gälla. Ett sådant hyresavtal upphör att gälla vid hyrestidens slut men avtalet kan även sägas upp tidigare. Du som hyresgäst har en månads uppsägningstid och hyresavtalet upphör alltså att gälla tidigast vid det månadsskifte som inträffar en månad efter uppsägningen. (3 § Lag om uthyrning av egen bostad) Du behöver alltså inte betala 12 månaders hyra.

Sammanfattning
Det spelar alltså ingen roll att uppsägningstid för din del inte regleras i hyresavtalet. Om du hyr ett rum i hans hyresrätt har du 3 månaders uppsägningstid och om du hyr ett rum i hans bostadsrätt har en 1 månads uppsägningstid. Oavsett behöver du alltså inte betala 12 månaders hyra som var reglerat i avtalet.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte eller om något är otydligt är du varmt välkommen att återkomma på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1589)
2021-07-30 Går det att säga upp bostadsrätt?
2021-07-29 Fråga om besittningsskydd vid uthyrning av privatbostad
2021-07-28 Behöver ens partner stå på hyreskontraktet för att få bo med en?
2021-07-28 Tidsbestämt hyresavtal gällande privatbostad - uppsägningstid

Alla besvarade frågor (94414)