Vilken uppsägningstid gäller när ett tidsbestämt hyresavtal löpt ut?

Hej!

Vi har ett fastighetsbolag som hyr ut lägenheter. Vi har upprättat ett tidsbegränsat hyreskontrakt för en hyresgäst för tiden 2018-05-01--2018-07-31 och vi har inte skrivit något nytt hyreskontrakt med hyresgästen efter att detta hyreskontrakt upphört.

På hyreskontraktet står det "Uppsägning av detta avtal skall ske senast en dag/en vecka före hyrestidens utgång.

I annat fall är avtalet förlängt med.......(där har vi inte fyllt i något) med veckor/månader för varje gång.

Det finns en asterisk vid detta med uppsägning där står:

Hyrestid t o m två veckor - uppsägningstid en dag

Hyrestid från två veckor t o m tre månader - Uppsägningstid 1 vecka.

Kan vi som hyresvärd säga upp hyresgästens hyreskontrakt nu fastän han bott där vidare från 2018-08-01 och fram till dagen datum 2018-10-26?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Uppsägningstid enligt hyreslagen

12 kapitlet jordabalken (hyreslagen) reglerar uppsägningstider. Hyreslagen är tvingande till hyresgästens förmån.

Hyresavtal kan ingås på bestämd tid. Ett sådant avtal upphör att gälla vid hyrestidens utgång (3 § 2 stycket hyreslagen).

Ett hyresavtal, som är ingånget på bestämd tid, anses förlängt på obestämd tid i två fall (se 3 § 3 stycket hyreslagen). Den ena fallet är när avtalet saknar bestämmelser om verkan av utebliven uppsägning och inte sägs upp till hyrestidens utgång trots att uppsägning skall ske. Det andra fallet är när hyresgästen, trots att avtalet upphört att gälla utan uppsägning, fortsatt att använda lägenheten en månad efter hyrestidens utgång utan att hyresvärden anmodat honom att flytta.

Uppsägningstiden för avtal på obestämd tid är tre månader (4 § 1 stycket 1 punkten hyreslagen).

Vad gäller i detta fall?

Ni har tecknat ett tidsbestämt hyresavtal som löpt ut 2018-07-31. Ni har inte reglerat vad som händer när avtalet löper ut, exempelvis att det förlängs med viss tid igen. Det innebär att det tidsbestämda avtalet har övergått till ett avtal på obestämd tid, ett så kallat tillsvidareavtal. Uppsägningstiden är därmed tre månader.

Vänligen,

Louise AnderssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”