Vilken uppsägningstid gäller för mitt sommarhus?

2020-06-23 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej,Har ett hyreskontrakt på en sommarbostad, där jag undrar vilken uppsägningstid som gäller?Enligt påskrivet kontakt står det:Lägenhetens användning: lägenheten uthyres för att användas som sommarhus.Hyrestid: Upplåtelsen gäller tills vidare med tillträde 2019-05-01. Uppsägning skall ske skriftligen senast 3 månader innan vartill den hänför sig.Jag vill nu säga upp detta kontrakt men enligt hyresvärden kan inte bostaden bli uppsagd förrän 2021-04-30.Jag har själv läst någonstans (JB 12 kap 4§) att jag inte kan ha längre än 3 månaders uppsägningstid.Vem har rätt?Hur ska jag gå vidare?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vilken uppsägningstid som gäller för ett hyreskontrakt för en sommarbostad bestäms av 12 kapitlet jordabalken.

Du har rätt till tre månaders uppsägningstid

Reglerna om uppsägning skiljer sig åt beroende på om hyreskontraktet gäller för obestämd eller bestämd tid. Du skriver att det står på hyreskontraktet att upplåtelsen gäller tillsvidare och det tolkar jag som att ditt hyreskontrakt gäller på obestämd tid, dvs att det inte finns något bestämt slutdatum för uthyrningen. För hyreskontrakt på obestämd tid gäller, precis som du säger, en uppsägningstid på tre månader (12:4 första stycket p. 1 JB).

Din hyresvärd säger dock att hyreskontraktet inte kan sägas upp förrän 2021-04-30 och jag misstänker att din hyresvärd är av uppfattningen att kontraktet gäller för en bestämd tid, dvs att det står i hyreskontraktet att uthyrningen ska gälla t.o.m. ett visst datum (2021-04-30). Ett hyreskontrakt på bestämd tid upphör som huvudregel att gälla vid hyrestidens slut, utan någon möjlighet för parterna att säga upp kontraktet i förtid. Det finns dock en undantagsregel som ger hyresgästen rätt att alltid säga upp ett hyreskontrakt att upphöra i förtid med tre månaders uppsägningstid (12:5 första stycket JB). Även om det skulle vara så att din hyresvärd har rätt i att hyreskontraktet gäller på bestämd tid fram till 2021-04-30 så har alltså du som hyresgäst ändå rätt att säga upp hyreskontraktet med tre månaders uppsägningstid.

Skicka din uppsägning med rekommenderat brev

Sammanfattningsvis så har du rätt i att du får säga upp ditt hyreskontrakt med tre månaders uppsägningstid och det gäller oavsett om kontraktet gäller för obestämd eller bestämd tid. Om hyresvärden inte vill bekräfta din uppsägning så rekommenderar jag att du skickar uppsägningen med rekommenderat brev. Då anses hyresvärden ha fått uppsägningen så fort du lämnar in den på postkontoret (12:8 fjärde stycket JB).

Vänliga hälsningar

Anna Dahlenborg Akmese
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1489)
2021-01-23 Solidariskt betalningsansvar när fler står på hyreskontraktet
2021-01-23 Säga upp tidsbestämt hyresavtal i förtid
2021-01-20 Folkbokföring vid innehav av bostadsrätt och hyresrätt
2021-01-20 Är 12 månaders uppsägningstid för en garageplats tillåtet?

Alla besvarade frågor (88471)