Vilken uppsägningstid gäller för hyresavtal enligt lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad?

2021-04-26 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! Jag hyrde ut min bostadsrätt i ett år. Vi kom överens dom 3 månaders uppsägningstid och både jag och hyresgästen skrev under det. Nu berättar hyresgästen att den enl lag (2012:978 §3) har en månadsuppsägningstid på en månad. Vi har ju ett skriftligt kontrakt mellan oss och nu väljer hyresgästen att gå vidare med detta till tingsrätten. Vad är det som gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Hyr någon en bostad enligt lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad så upphör avtalet att gälla vid månadsskiftet tidigast en månad efter uppsägningen om det är hyresgästen som säger upp avtalet. Om hyresgästen till exempel säger upp avtalet den 20 augusti så upphör hyresavtalet den 30 september. Är det istället hyresvärden som säger upp avtalet så upphör det att gälla vid månadsskiftet tidigast tre månader efter uppsägningen. Om hyresvärden till exempel säger upp avtalet den 20 augusti så upphör det att gälla den 30 november (3 § andra stycket lag om uthyrning av egen bostad).

Avtalsvillkor som är till nackdel för hyresgästen i jämförelse med lagen om uthyrning av egen bostad är utan verkan (2 § lag om uthyrning av egen bostad). I avtalet har ni avtalat om en längre uppsägningstid än vad hyresgästen har enligt lagens bestämmelser. Det avtalsvillkoret är alltså till nackdel för hyresgästen och ska därmed inte gälla. Istället är det den uppsägningstid som anges i lagen som är den som ska gälla, det vill säga vid månadsskiftet tidigast en månad efter uppsägningen om det är hyresgästen som säger upp avtalet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Ullerholt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?