Vilken uppsägningstid gäller för en inneboende med ett avtal på obestämd tid?

2018-10-09 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! Jag har en väninna som har valt att hyra ut ett rum i sin lägenhet till en inneboende. I deras kontrakt framgår det att hyresavtalet ska gälla från och med 180925 och tills vidare. De kom överens om en uppsägningstid på 1 månad från vardera håll (detta framgår i kontraktet). Däremot stod det redan i kontraktet (som skrevs ut från nätet) att om hyrestiden överskrider 3 månader ska uppsägningstiden vara 3 månader. Min väninna sa upp den inneboende 181007, då det inte fungerar med den inneboendes katt och min väninnas katter. Den inneboendes katt går på andra katter i området också, så min väninna bad den inneboende att ha katten i sitt rum vilket startade en stor diskussion och som slutade i uppsägning. Den inneboende menar att hon har rätt till 3 månaders uppsägning, vilket jag förstått också är det generella som gäller. Men sedan står det på flera ställen "om annat inte avtalats". Gäller "om annat inte avtalats" endast om man avtalats om längre uppsägning? Det framgår ju i kontraktet att uppsägningen är på 1 månad. Min fråga är i slutändan om den inneboende har rätt till sina tre månader eller om deras avtal om en månads uppsägning gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte av din fråga om din väninnas lägenhet är en hyresrätt eller en bostadsrätt, därför behandlar jag de båda alternativen nedan.

Uppsägningstid för en inneboende med avtal på obestämd tid

Hyresrätt

Uppsägningstiden regleras i hyreslagen (12 kap JB).

Avtal på obestämd tid måste sägas upp för att upphöra att gälla. Hyresvärden kan säga upp ett avtal som löper på obestämd tid att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, när avtalet avser en bostadslägenhet (4 § 1 stycket 1 punkten).

Bostadsrätt

Är det en bostadsrättshavare som hyr ut ett rum i sin lägenhet gäller lag om uthyrning av egen bostad för uthyrningen (om flera rum hyrs ut gäller denna lag för det första rummet, för resterande rum gäller hyreslagen).

Ett avtal som löper på obestämd tid måste sägas upp för att upphöra att gälla (3 §)

Hyresvärden kan säga upp hyresavtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen och hyresgästen kan säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen (3 § 2 stycket). Rätten att säga upp gäller i alla situationer. Det krävs alltså inga speciella skäl.

Vilken uppsägningstid gäller i detta fall?

Om det är fråga om en inneboende i en hyresrätt gäller en uppsägningstid om tre månader trots att parterna särskilt har avtalat om en månad. Uppsägningstiden på en månad gäller endast till förmån för hyresgästen.Hyreslagen är tvingande till hyresgästens förmån och denne har alltid rätt till tre månaders uppsägningstid. Hyreslagen "tar över" bestämmelserna i avtalet.

Är det fråga om en inneboende i en bostadsrätt är uppsägningstiden likaså tre månader när det är hyresvärden som säger upp avtalet.

Vänligen,

Louise Andersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1224)
2019-10-13 Hur lång är uppsägningstiden för en inneboende i en villa
2019-10-03 Kan man överlåta ett garage man hyr till någon annan?
2019-10-02 Vad gäller för uppsägningstid vid andrahandsuthyrning utan hyresvärdens samtycke?
2019-09-29 Uppsägning av hyresavtal och hyresbetalning

Alla besvarade frågor (73715)