Vilken typ av fullmakt bör någon som har alzheimers skriva?

2020-08-24 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hejsan.Jag undrar vad för fullmakt man behöver som barn till en förälder med alzheimers. Tänker den dagen då gen blir oförmögen och ta beslut. Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att din förälder fortfarande har den mentala förmågan att fatta egna och självständiga beslut.

En framtidsfullmakt underlättar för dig om du vill hjälpa sin förälder

Om du som barn till någon som har alzheimers vill försäkra dig om att du ska kunna hjälpa din förälder med vissa beslut och specifika ärenden är en vanlig lösning att skriva en framtidsfullmakt. En framtidsfullmakt är en fullmakt som börjar att gälla när en person på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd, eller något liknande förhållande inte längre har förmåga att ha hand om de ärenden som fullmakten avser. Om din förälder har gett dig rätten att företräda denne genom en framtidsfullmakt innebär detta att du som fullmaktstagare kommer ha rätten att företräda din förälder istället för en god man.

Vad kan du som fullmaktstagare göra?

Som fullmaktstagare har du rätt att sköta din förälders ekonomiska och personliga angelägenheter, vilket framgår av 2 § lagen om framtidsfullmakter. Detta innebär exempelvis att du ska se till att din förälder ska ha ett lämpligt boende, att du hjälper din förälder vid kontakt med sjukvården och att du hjälper din förälder att betala sina räkningar. Du har dock inte rätt att fatta några beslut som rör sjuk- eller tandvård.

När börjar en framtidsfullmakt att gälla?

Fullmaktshavaren, alltså du, beslutar när din förälder har uppnått ett sådant tillstånd att denne inte längre kan ha hand om de ärenden som fullmakten avser. För att en framtidsfullmakt ska vara juridiskt giltig måste din förälder ha möjligheten att ha hand om dessa ärenden vid tillfället för upprättandet av fullmakten, vilket framgår av 3 § lagen om framtidsfullmakter. Dessutom ska framtidsfullmakten vara skriftlig. Din förälder ska underteckna framtidsfullmakten eller intyga att fullmakten är undertecknad i samtidig närvaro av två vittnen. Vittnena ska vara medvetna om att det rör sig om en framtidsfullmakt och även underteckna fullmakten själva. Denna information återfinns i 4 § lagen om framtidsfullmakter. Du som fullmaktstagare får inte agera vittne.

Av framtidsfullmakten ska det vidare framgå att:

Handlingen är en framtidsfullmakt.Vem eller vilka dom är fullmaktshavare.Vilka angelägenheter fullmakten omfattar.Vilka övriga villkor som gäller.

Detta innebär exempelvis att om du som fullmaktshavare ska ha rätten att hantera en eventuell bostadsförsäljning, eller avsluta ett bankkonto, så måste detta framgå av fullmakten. Om du ska hantera alla typer av ekonomiska angelägenheter bör detta framgå av fullmakten.

För vidare vägledning i hur en framtidsfullmakt är utformad eller om du vill ha en ram att förhålla dig till rekommenderar jag vår avtalsrobot.

Vänliga hälsningar,

Aras Tofek
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1424)
2021-09-15 Framtidsfullmakt efter dödsfall
2021-09-11 Hur delas sambors samägda aktier
2021-09-09 Kan jag säga upp en försäkring i förtid?
2021-09-06 Vad täcker en framtidsfullmakt?

Alla besvarade frågor (95675)