Vilken tid på dagen upphör en försäkring att gälla?

2017-12-06 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag undrar vid vilken tidpunkt på dagen en försäkring slutar gälla vid uppsägning? T.ex om jag säger upp en försäkring som slutar gälla 2017-12-05, gäller försäkringen fram tills midnatt eller är brytpunkten mitt på dagen? Jag undrar också vart detta står (FAL, villkoren hos försäkringsbolaget eller någon annan lag)? Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Till att börja med så kan vi konstatera att din fråga regleras i Försäkringsavtalslagen (FAL). Jag tolkar din fråga som att försäkringsbolagets ingångna försäkringsavtal är med en privatperson, dvs en konsument.

Det framkommer inte av din fråga om avtalet avser en skade- eller personförsäkring, därför kommer båda fallen att behandlas. Skadeförsäkringar kan exempelvis vara till för att kompensera för förluster vid sakskador eller ersättningsskyldighet. Exempel på personförsäkringar kan vara individuella livförsäkringar, sjukförsäkringar eller olycksfallsförsäkringar.

Det kan vara bra att veta att skadeförsäkringar främst behandlas i FAL 2-7 kap, medan personförsäkringar regleras i FAL 10-16 kap, vilket framgår av FAL 1 kap. 1 §.

När slutar försäkringen att gälla?

Oavsett om det är tal om en skade- eller personförsäkring, så är utgångspunkten alltid att det som står i försäkringsbrevet, dvs villkoren i ditt försäkringsavtal med försäkringsbolaget, är det som gäller. Försäkringsbrevet är alltså försäkringens faktiska innehåll. Villkoren i försäkringsavtalet får avvika från lagens regler men får dock inte sätta den försäkrade i en sämre position än vad lagregeln säger, i sådana fall är det avtalsvillkoret inte giltigt (FAL 1 kap. 6 §).

Jag råder dig därför att i första hand titta efter vad som står om försäkringens upphörande i försäkringsavtalet (försäkringsbrevet) som du har med försäkringsbolaget, där står det troligtvis vilken tid på dagen som avtalet upphör att gälla.

Skulle det mot all förmodan inte framgå av försäkringsavtalet vilken tid som avtalet upphör, så får detta antas ske 24.00 på försäkringstidens sista dag (FAL 3 kap. 2 § och FAL 11 kap. 2 §). Om försäkringen då till exempel slutar gälla 5 december, så gäller den fram till 24.00 den 4 december.

Sammanfattning

I första hand rekommenderar jag dig alltså att titta efter vad som står i villkoren i avtalet med försäkringsbolaget angående försäkringens upphörande. Skulle tiden som avtalet upphör inte framgå av försäkringsavtalet, så upphör alltså avtalet att gälla 24.00 på försäkringstidens sista dag.


Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen,

Med vänliga hälsningar,

Fuad Heydarov
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1435)
2021-11-16 Rätt till provision?
2021-11-15 Hur beräknas andelarna vid en avyttring av en gemensamt ägd bostadsrätt?
2021-10-29 Privatleasing av bil, tredje part värderar
2021-10-27 Varför måste man skriva sin underskrift då man returnerar en vara och vad händer om man inte gör det?

Alla besvarade frågor (97413)