FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt06/12/2017

Vilken tid på dagen upphör en försäkring att gälla?

Hej! Jag undrar vid vilken tidpunkt på dagen en försäkring slutar gälla vid uppsägning? T.ex om jag säger upp en försäkring som slutar gälla 2017-12-05, gäller försäkringen fram tills midnatt eller är brytpunkten mitt på dagen? Jag undrar också vart detta står (FAL, villkoren hos försäkringsbolaget eller någon annan lag)? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Till att börja med så kan vi konstatera att din fråga regleras i Försäkringsavtalslagen (FAL). Jag tolkar din fråga som att försäkringsbolagets ingångna försäkringsavtal är med en privatperson, dvs en konsument.

Det framkommer inte av din fråga om avtalet avser en skade- eller personförsäkring, därför kommer båda fallen att behandlas. Skadeförsäkringar kan exempelvis vara till för att kompensera för förluster vid sakskador eller ersättningsskyldighet. Exempel på personförsäkringar kan vara individuella livförsäkringar, sjukförsäkringar eller olycksfallsförsäkringar.

Det kan vara bra att veta att skadeförsäkringar främst behandlas i FAL 2-7 kap, medan personförsäkringar regleras i FAL 10-16 kap, vilket framgår av FAL 1 kap. 1 §.

När slutar försäkringen att gälla?

Oavsett om det är tal om en skade- eller personförsäkring, så är utgångspunkten alltid att det som står i försäkringsbrevet, dvs villkoren i ditt försäkringsavtal med försäkringsbolaget, är det som gäller. Försäkringsbrevet är alltså försäkringens faktiska innehåll. Villkoren i försäkringsavtalet får avvika från lagens regler men får dock inte sätta den försäkrade i en sämre position än vad lagregeln säger, i sådana fall är det avtalsvillkoret inte giltigt (FAL 1 kap. 6 §).

Jag råder dig därför att i första hand titta efter vad som står om försäkringens upphörande i försäkringsavtalet (försäkringsbrevet) som du har med försäkringsbolaget, där står det troligtvis vilken tid på dagen som avtalet upphör att gälla.

Skulle det mot all förmodan inte framgå av försäkringsavtalet vilken tid som avtalet upphör, så får detta antas ske 24.00 på försäkringstidens sista dag (FAL 3 kap. 2 § och FAL 11 kap. 2 §). Om försäkringen då till exempel slutar gälla 5 december, så gäller den fram till 24.00 den 4 december.

Sammanfattning

I första hand rekommenderar jag dig alltså att titta efter vad som står i villkoren i avtalet med försäkringsbolaget angående försäkringens upphörande. Skulle tiden som avtalet upphör inte framgå av försäkringsavtalet, så upphör alltså avtalet att gälla 24.00 på försäkringstidens sista dag.


Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen,

Med vänliga hälsningar,

Fuad HeydarovRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”