Vilken standard ska en hyreslägenhet ha?

2015-12-29 i Fastighet
FRÅGA
Hej.Vilken standard och skick en hyresgäst kan kräva avseende bostadslägenhet?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Du hittar svaret på din fråga i 12 kap. jordabalken. Av 12 kap. 18a § 6 st. framgår att:

"En bostadslägenhet skall anses ha lägsta godtagbara standard, om den är försedd med anordning inom lägenheten för 1. kontinuerlig uppvärmning,2. kontinuerlig tillgång till varmt och kallt vatten för hushåll och hygien,3. avlopp för spillvatten,4. personlig hygien, omfattande toalett och tvättställ samt badkar eller dusch,5. försörjning med elektrisk ström för normal hushållsförbrukning,6. matlagning, omfattande spis, diskho, kylskåp, förvaringsutrymmen och avställningsytor."

Av 12 kap. 18a § 7 st. framgår vidare att "Utöver vad som anges i sjätte stycket krävs det för att lägsta godtagbara standard skall uppnås 1. att det finns tillgång både till förrådsutrymmen inom fastigheten och till anordning för hushållstvätt inom fastigheten eller inom rimligt avstånd från den, och2. att huset inte har sådana brister i fråga om hållfasthet, brandsäkerhet eller sanitära förhållanden som inte skäligen kan godtas."

Om du anser att din bostadslägenhet inte uppfyller de krav som framgår av bestämmelserna ovan kan du, i enlighet med 12 kap. 18a § 1 st, ansöka hos hyresnämnden om att hyresvärden ska föreläggas att vidta åtgärder för att uppnå sådan standard.

Hoppas att detta besvarade din fråga!

Jakob Borin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (522)
2020-11-26 kan en monterad billyft vara byggnadstillbehör?
2020-11-21 Hur skriver jag över min andel av bostaden på min son?
2020-11-19 Fastighetstillbehör - tvist
2020-11-17 Fel i fastighet

Alla besvarade frågor (86669)