Vilken skyldighet har socialförvaltningen att besvara mejl eller brev?

2020-09-01 i Myndigheter
FRÅGA
Hej Lawline!Jag undrar om det finns någon form av bestämmelse eller riktlinjer som beskriver med vilken skyldighet och inom en eventuell tid som en socialförvaltning i kommunen har på sig att besvara mail eller brev?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Socialförvaltningen är en förvaltningsmyndighet. Regler om vilka skyldigheter förvaltningsmyndigheterna har hittar vi bland annat i förvaltningslagen (FL).

Vilken skyldighet har socialförvaltningen att svara på mejl eller brev?

Myndigheterna har en så kallad serviceskyldighet. Detta innebär bland annat att de ska se till att kontakterna med privatpersoner blir enkla och smidiga (6 § första stycket FL). Dessutom är de skyldiga att erbjuda hjälp i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen ska enligt lagen ges "utan onödigt dröjsmål" (6 § andra stycket FL). Om du kontaktar socialförvaltningen har de alltså en skyldighet att svara dig och hjälpa dig med ditt ärende.

Hur snabbt måste socialförvaltningen svara?

Med uttrycket "utan onödigt dröjsmål" menas att myndighetens svar inte får dröja längre än nödvändigt. Hur lång tid de har på sig att svara beror bland annat på vad ärendet gäller och hur arbetsbelastningen ser ut hos den berörda myndigheten. Hur lång tid socialförvaltningen har på sig att besvara ett mejl eller ett brev måste alltså bedömas från fall till fall.

Om det rör sig om en enklare fråga kan man förvänta sig att myndigheten ska svara mer eller mindre direkt. Om det däremot är ett mer komplicerat ärende har de naturligtvis längre tid på sig att svara. I sådana fall kan det sannolikt dröja upp till några veckor innan du får svar. Om myndigheten tror att svaret kommer att dra ut mer på tiden bör de informera dig om detta. Om det är möjligt bör de dessutom ge dig en beräknad tid för när du kan få svar.

Sammanfattning

För att sammanfatta har socialförvaltningen alltså en skyldighet enligt lag att besvara mejl och brev. Det finns inga regler som säger exakt hur lång tid de har på sig att svara. Däremot får ett svar inte dröja längre än nödvändigt. Hur lång tid detta är får bedömas från fall till fall.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen,

Johanna Olander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (417)
2021-04-16 Byte av efternamn till ett äldre släktnamn
2021-04-16 Vad kan jag göra om en myndighet inte svarar?
2021-04-13 Kan en förvaltningsmyndighet ändra förvaltningsrättens beslut?
2021-04-09 Får förskolor lägga ut bilder och namn på barn på sociala medier?

Alla besvarade frågor (91357)