FrågaSKATTERÄTTFörsäljning av fastighet15/02/2022

Vilken skattesats gäller vid försäljning av fastighet?

Mina svärföräldrar ska sälja sitt hus, efter att ha bott där i 60 år. De köpte det för 60.000 kr år 1959, och det är sedan länge betalat (tror t.o.m. de köpte det utan lån). Tänkt försäljningspris är 2,5 miljoner kr. Ska de verkligen betala 22/30 av "på pappret-vinsten" på 2.440.000 kr? Det blir ju ca 1.790.000 kr i skatt!?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag har uppfattat det som att ni vill veta hur mycket skatt som verkligen ska betalas vid en försäljning av fastighet. Ni har hittat en regel om 22/30 och undrar därmed om detta stämmer. Nedan kommer jag reda ut hur kapitalvinstskatt vid försäljning av fastighet beräknas.

Beräkning av vinst
När man beräknar den skatt som ska betalas till följd av en försäljning av fastighet måste först kapitalvinsten räknas ut. Formeln för att räkna ut en kapitalvinst är följande (44 kap. 13 § Inkomstskattelag IL):

Ersättning för den avyttrade tillgången (summan du säljer för) – utgifter för försäljning (mäklararvode) – omkostnadsbeloppet = kapitalvinst.

Omkostnadsbelopp är anskaffningsutgifter ökat med förbättringsutgifter – d.v.s. vad du köpte fastigheten för + vissa kostnader du haft för att förbättra fastigheten (44 kap. 14 § IL).

Kapitalvinstskatt
När man säljer en fastighet som är en privatbostad ska en kvotering göras i skattehänseende. Precis som du nämner gäller här 22/30. Alltså ska 22/30 av vinsten tas upp till beskattning (45 kap. 33 § IL). Däremot är det inte 22/30 som ska betalas i skatt. Istället gäller att av den del som tas upp till beskattning (22/30) ska 30 % kapitalvinstskatt betalas (65 kap. 7 § IL). I praktiken innebär detta att skattesatsen är 22% (30 % av 22/30). Nedan kommer ett förtydligande exempel.

Exempel:
Ps fastighet köpte han för 1 100 000 kr. Denna vill P nu sälja till er intressent som är beredd att betala 2 000 000 kr för fastigheten. Fastigheten är en privatbostadsfastighet. P har inga förbättringsutgifter som får läggas till i omkostnadsbeloppet. Mäklararvodet för försäljningen uppgick till 50 000 kr. Kapitalvinsten blir följande: 2 000 000 – 50 000 – 1 100 000 = 850 000 kr. På denna vinst kommer P betala 30% av 22/30 (d.v.s. 22 %) i skatt. 850 000 x 22% = 187 000 kr.

Sammanfattningsvis gäller alltså att dina föräldrar inte ska betala 22/30 i skatt, utan 30 % av det beloppet.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Jakob JohanssonRådgivare