FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt21/04/2017

Vilken räntesats ska utgå på skadestånd?

Utsattes för inbrott okt 2007. Tilldömdes skadestånd som enligt Kronofogden nu är strax under 13000 kr. Gäldenären har begärt skuldsanering och Kronofogden vill ha besked om mina krav angående

Kapitalbelopp

räntesats

avgifter och upplupen ränta

uppkomstdatum.

Min fråga gäller vilken räntesats jag ska uppge till Kronofogden.

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att kontakta Lawline!

Bestämmelser om ränta hittar du i räntelagen, här.
Enligt 4 § 5 st. räntelagen ska ränta betalas på en fordran som avser skadestånd med anledning av uppsåtligt brott från den dag då skadan uppkom. I ditt fall är det alltså den dagen du hade inbrott.
I andra fall av skadestånd ska ränta utgå från och med 30 dagar efter det att krav om skadestånd framställes enligt 4 § 3 st. räntelagen.
Hur står räntan är framgår av 6 § räntelagen, nämligen referensräntan adderat med 8 procentenheter.

Här hittar du Riksbankens räntetabeller och här på Kronofogdens hemsida kan du på ett enkelt sätt räkna på skuldräntan.

Väl mött och lycka till!Sofia NygrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000