Vilken prövning gör Försäkringskassan, när en person har varit sjukskriven i 180 dagar?

2020-05-19 i Försäkringskassan
FRÅGA
Jag har snart varit sjukskriven i 180 dagar på grund av den psykiska sjukdomen tvångssyndrom. Fick reda på, av försäkringskassan, att min läkare bedömer att jag inte kommer att kunna komma tillbaka till mitt arbete som lärare inom ett år. FK hävdar då att jag efter 180 dagar står till arbetsmarknaden förfogande, stämmer detta? Jag vill inte byta jobb, trivs på min arbetsplats, men betyder detta att jag blir av med mitt nuvarande jobb? Om det stämmer att jag kommer att bli av med mitt nuvarande jobb efter 180 dagar, kan jag göra något just nu för att förhindra att det blir så?
SVAR

Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är problemet?

Frågan handlar om försäkringskassans möjlighet att tvinga en sjukskriven person till att leta efter annat jobb på arbetsmarknaden efter 180 dagars sjukskrivning. Den viktigaste lagen på socialförsäkringsområde är socialförsäkringsbalken (2010:110) som reglerar även denna situation.

Vilken prövning gör Försäkringskassan, när den försäkrade har varit sjukskriven i 180 dagar?

När den försäkrade har varit sjuk i 180 dagar, ska Försäkringskassan pröva försäkrades arbetsförmåga till förvärvsarbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden (27 kap. 48 § socialförsäkringsbalken). En sådan prövning görs inte om personen lider av en allvarlig sjukdom till exempel brännskador, stroke, förlamning, förlust av kroppsdel.

Om det finns särskilda skäl kan prövningen skjutas upp. Ett exempel på särskilda skäl är den försäkrade med stor sannolikhet kan bedömas återgå i arbete hos sin arbetsgivare. Denna tidsperiod ska inte överstiga sex månader. Detta är ett undantag och inte en huvudregel. Med stor sannolikhet menar man att till exempel den försäkrade väntar på en operation som enligt vetenskap med stor sannolikhet återställer den försäkrades arbetsförmåga.

Vad innebär detta för dig?

Av det ovan anförda konstateras att Försäkringskassan gör en särskild prövning efter att man har varit 180 dagar sjukskriven. Det är en medicinsk bedömning som görs och vid prövningen tar Försäkringskassan inte hänsyn till din ålder eller utbildning. Enligt det du har skrivit, har läkaren bedömt att du inte kan återgå till ditt arbete inom ett år. Den maximitiden för undantaget med särskilda skäl för att skjuta upp Försäkringskassan prövning är sex månader. Sjukdomen tvångssyndrom är inte en av dem exemplar som domstolar gav för allvarlig sjukdom heller. Om Försäkringskassan kommer fram till att din arbetsförmåga räcker till att hitta ett arbete på arbetsmarknaden men begränsad i förhållande till ditt arbete, bli du av med din sjukpenning. De tvingar inte dig att säga upp dig men de kommer inte betala sjukpenning till dig. Du kan alltid begära en omprövning hos Försäkringskassan (113 kap. 7§ socialförsäkringsbalken). Först därefter kan du vända dig till allmänna förvaltningsdomstolar (113 kap. 11 § socialförsäkringsbalken).

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Betül Duran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäkringskassan (196)
2021-01-14 Har man rätt till a-kassa om man har varit sjukskriven över 5 år men med avbrott för några månaders arbetsträning med aktivitetsstöd?
2020-12-21 Hur beräknas sjukpenningen?
2020-12-04 Hur överklagar jag ett förvaltningsbeslut?
2020-11-17 Barnbidrag och växelvist boende

Alla besvarade frågor (88098)