Vilken part står för rättegångskostnaderna i "småmål"?

FRÅGA
Hej! Funderar lite på det här med rättegångskostnader. Om man säger att vinnarens advokatkostnader uppgår till 50 000 kr. Hur är det då med ersättningsskyldighet för denna kostnad om Vinnaren har rättshjälp, Förloraren har rättshjälp, Målet handläggs som "småmål" eller En påbörjad huvudförhandling fick avbrytas och göras om, därför att vinnarens ombud glömde bort att återkomma till domstolen efter lunchpausen... Kan inte hitta några svar angående dessa ersättningar för rättegångskostnader.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att vinnaren i målet haft advokatkostnader à 50 000 kr och du undrar ifall den förlorande parten ska ersätta motpartens kostnader fullt ut.

Gällande rätt
Huvudregeln enligt 18 kap 1 § rättegångsbalken (RB) är att den förlorande parten ska ersätta "vinnarens" rättegångskostnader fullt ut. Vilka rättegångskostnader man kan få ersättning för skiljer sig dock beroende vilken typ av mål det rör sig om, exempelvis om det är ett så kallat "småmål" eller inte. Ett småmål är ett mål som rör ett krav under ett halvt prisbasbelopp, det vill säga 23 650 kr (baserat på prisbasbeloppet år 2020). I småmål står alltså parterna i stort sett för sina egna kostnader. I alla övriga mål ska den förlorande parten ersätta vinnarens rättegångskostnader fullt ut. Det kan exempelvis vara: kärandens ansökningsavgift i samband med ansökan om stämning, rättegångens förberedande, talans utförande och arvode till ombud/biträde (18 kap 8 § RB). Arvodet till ombudet/biträdet ska dock bara betalas till den del det är skäligt för att tillvarata partens rätt. Så i ditt fall är det inte helt säkert att den förlorande parten måste stå för de extra timmarna för att huvudförhandlingen fick avbrytas pga att vinnarens ombud lämnade domstolen.

Rättshjälp
Rättsskydd är en sorts försäkring som ingår i de allra flesta hem-, villa, och fritidshusförsäkringar. Det är tanken att man ska nyttja sitt rättsskydd i sin försäkring när man behöver ekonomisk hjälp i en tvist. Rättshjälp är till för dem som inte har något rättsskydd och det är antingen Rättshjälpsmyndigheten eller domstolen som avgör om man har rätt till rättshjälp . Jag tolkar din fråga som att samtliga parter har rättsskydd eller har blivit beviljad rättshjälp. Att den vinnande parten har betalningsförmåga att stå för sina egna kostnader betyder inte att den förlorande parten undkommer att betala rättegångskostnaderna, huvudregeln gäller fortfarande.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och känner mer klarhet i situationen, du är alltid välkommen att kontakta oss igen eller boka tid med vår Juristbyrå. Tillsvidare önskar jag dig lycka till.

Med vänlig hälsning,

Olivia Viklund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parter i rättegången (115)
2021-01-22 Mot vem ska en talan väckas vid krav riktade mot ett dödsbo?
2020-12-20 Vad händer om målsägande avlider?
2020-12-12 påverkas en målsägandeprocess av att man tidigare dömts föt brott?
2020-11-23 Är en juriststudent ett lämpligt ombud i en rättegång?

Alla besvarade frågor (88497)