FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut08/09/2022

Vilken myndighet vänder man sig till när man ska häva ett avtalsservitut?

Hej, Jag vill försöka häva ett avtalsservitut. Är det första steget att ansöka om en lantmäteriförrättning eller skall jag vända mig till tingsrätten i berört område? Mvh XXXXX

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du undrar över vilken myndighet du ska vända dig till om du vill få ett avtalsservitut hävt. Jag kommer utgå ifrån att du är en utav fastighetsägarna som berörs av avtalsservitutet. Ett avtalsservitut kan endast upphävas om vissa villkor är uppfyllda. Eftersom det av din fråga inte framgår några detaljer eller omständigheter rörande avtalsservitutet kommer jag inte göra någon bedömning gällande om villkoren för hävning är uppfyllda eller inte. 

Ska du vända dig till Lantmäteriet eller domstol?

Du bör först kontakta den andra fastighetsägaren som berörs av servitutet eftersom ni har möjlighet att avtala om att häva servitutet. Om ni inte kommer överens bör du vända dig direkt till lantmäteriet. Lantmäteriet kommer besluta om avtalsservitutet kan upphävas. Om du anser att dem har gjort ett felaktigt beslut så har du rätt att överklaga beslutet, varvid en domstolsprocess kommer inledas. 

Vad bör du göra i ditt fall?

Om du har möjlighet att avtala med den andra fastighetsägaren om att häva servitutet behöver ni upprätta avtalet och skicka in det till lantmäteriet och ansöka om upphävandet av servitutet. Om ni inte kommer överens bör du ändå vända dig till lantmäteriet och ansöka om att häva avtalsservitutet. Lantmäteriet kommer vid en ansökning göra en lantmäteriförrättning för att avgöra om det finns möjlighet att häva avtalsservitutet. Du kan läsa mer om ansökan via denna länk:

https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-fastighet/andra-lagg-ihop-och-dela-en-fastighet/overfor-mark-genom-en-fastighetsreglering/

Om du inte blir nöjd med Lantmäteriets beslut har du rätt att överklaga detta. Vid en överklagan så kommer Mark-och miljödomstolen att pröva målet (15 kap. 1 § Fastighetsbildningslagen) och överklagandet behöver ske inom fyra veckor från att beslutet togs (15 kap. 6 § Fastighetsbildningslagen). Överklagandet skickas till lantmäteriet och i beslutet som lantmäteriet tagit kommer det stå hur överklagandet ska göras och vilken information som ska inkluderas. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

Erika StålhammarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”