FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt31/10/2020

Vilken lag blir tillämplig för köp av hund?

Hej! Jag har tänkt köpa en hund och undrar vilken lag som gäller. Köpet är från en privatperson.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hund räknas som lös sak i lagens mening. Köp av lös sak regleras i Köplagen och Konsumentköplagen, vilken lag som blir tillämplig blir dock avgörande av partsförhållandena. Eftersom det av frågan framgår att det är en privatperson som säljer hunden blir Köplagen tillämplig. Konsumentköplagen blir tillämplig när en näringsidkare säljer lös sak till en konsument. Det har dock kommit fall i rättspraxis, tidigare fall, där registrerade uppfödare i SKK är att jämställa med näringsidkare, varpå ett konsumentförhållande föreligger och Konsumentköplagen kan bli tillämplig. Det kan därför vara en bra idé att kolla upp om uppfödaren är registrerad i SKK.

En viktig distinktion mellan Köplagen och Konsumentköplagen är att den första har avtalsfrihet (går att friskriva sig) medan den senare är tvingande till förmån för konsumenten.

Med vänliga hälsningar,

Melvin KericRådgivare
Hittade du inte det du sökte?