Vilken lag är tillämplig på köp av abonnemang mellan näringsidkare?

2019-04-30 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Vilken lag är det som gäller om jag som företagare köper ett abonnemang av ett annat företag? Har jag som företagare samma rätt som en privatperson att säga upp abonnemanget hur jag vill? Kan jag t.ex. ta hjälp av ett annat företag som genom en fullmakt säger upp abonnemanget åt mig? På samma sätt som jag som privatperson kan säga upp abonnemang via tjänster som t.ex. "Mina tjänster", "Abonnemangshjälpen" och liknande idag, genom att skriva under en fullmakt med hjälp av bank-id. Tack på förhand & ha en fin dag!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I svensk rätt finns det ingen lag som uttryckligen reglerar köp av tjänster mellan företag. Man utgår från avtalsfrihet, det vill säga parterna kan komma överrens om det mesta i ett skriftligt eller muntligt avtal. Vid oklarheter utgår man från partsviljan. Avtalslagen 36 § är dock tillämplig och kan användas för att jämka eller ogiltigförklara oskäliga avtal/avtalsvillkor. Om det saknas ett avtal eller det är omöjligt att avgöra vad parterna kommit överens om, hämtar domstolen vägledning från Köplagen, som i normala fall endast behandlar köp av lös egendom (varor) mellan privatpersoner eller mellan två företag. Jag hittar ingenting i Köplagen som skulle vara tillämpligt i ert fall.

Det betyder att om det i ert kundavtal inte råder några speciella villkor som som reglerar uppsägning av abonnemanget, kan ni säga upp avtalet precis som vilken privatperson som helst. Som sagt, finns det ingenting i avtalet eller lagen som reglerar hur uppsägningen får gå till, så det är fritt fram att använda de metoder som står till buds.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Nicolas Kitzler
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1108)
2020-02-15 Fuktskador i bostadsrätt, befintligt skick
2020-02-15 Häva köpet av en hund!
2020-02-14 Kan man skrota en bil som inte fungerar och ändå kräva att köpet hävs?
2020-02-12 Vad utgör fel i vara och vem ska stå för kostnaderna vid fel i vara - köplag?

Alla besvarade frågor (77176)