FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresavtal09/08/2013

Vilken kvarlämnad egendom kan tillfalla hyresvärden?

Jag undrar om Jordabalken 12 kap.l 27 §, där det står att egendom som kvarlämnats 6 månader tillfaller hyresvärden, gäller även motorfordon.

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga.

Den aktuella regeln omnämner endast ”egendom” som har kvarlämnats i en lägenhet eller i ett utrymme som hör till en lägenhet. Svaret på din fråga finns alltså i definitionen av egendom i den aktuella regelns mening.

Regeln torde omfatta all egendom som kan klassas som lös. Lös egendom är all egendom som inte är fast (jfr 1 kap. 1 § första stycket jordabalken [JB] motsatsvis). Regeln torde alltså kunna tillämpas på all lös egendom, åtminstone allt lösöre, som fysiskt faktiskt kan befinnas i en lägenhet eller i ett utrymme som hör till en lägenhet och som därmed också kan kvarlämnas.

Detta innebär att, om det finns ett sådant motorfordon i en lägenhet eller i ett utrymme till en lägenhet, denna tillfaller hyresvärden under förutsättning att övriga i regeln angivna villkor är uppfyllda. Den legala definitionen av motorfordon återfinns i 2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och inbegriper bilar, motorcyklar och mopeder.

Med vänlig hälsning,


Rikard WahlströmRådgivare