Vilken kvarlämnad egendom kan tillfalla hyresvärden?

Jag undrar om Jordabalken 12 kap.l 27 §, där det står att egendom som kvarlämnats 6 månader tillfaller hyresvärden, gäller även motorfordon.

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga.

Den aktuella regeln omnämner endast ”egendom” som har kvarlämnats i en lägenhet eller i ett utrymme som hör till en lägenhet. Svaret på din fråga finns alltså i definitionen av egendom i den aktuella regelns mening.

Regeln torde omfatta all egendom som kan klassas som lös. Lös egendom är all egendom som inte är fast (jfr 1 kap. 1 § första stycket jordabalken [JB] motsatsvis). Regeln torde alltså kunna tillämpas på all lös egendom, åtminstone allt lösöre, som fysiskt faktiskt kan befinnas i en lägenhet eller i ett utrymme som hör till en lägenhet och som därmed också kan kvarlämnas.

Detta innebär att, om det finns ett sådant motorfordon i en lägenhet eller i ett utrymme till en lägenhet, denna tillfaller hyresvärden under förutsättning att övriga i regeln angivna villkor är uppfyllda. Den legala definitionen av motorfordon återfinns i 2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och inbegriper bilar, motorcyklar och mopeder.

Med vänlig hälsning,


Rikard WahlströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning