Vilken instans kan häva tystnadsplikten för journalister?

Hejsan! Jag har en fråga. Vilken juridisk instans kan häva tystnadsplikten för en journalist vid ett grundlagsskyddat medium?

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår i mitt svar ifrån att du syftar på tystnadsplikten beträffande vem som t.ex. har lämnat uppgifter till journalisten för publicering (1 kap. 1 § 3 st. och 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen).

Tystnadsplikten är inte helt undantagslös. I 3 kap. 3 § 2 st. tryckfrihetsförordningen finns ett antal situationer då tystnadsplikten begränsas på olika sätt. Jag kommer att redogöra för de mest relevanta begränsningarna.

Den enskilde själv

Till att börja med kan den till vars förmån tystnadsplikten gäller samtycka till att hans eller hennes identitet röjs (3 kap. 3 § 2 st. 1 p. tryckfrihetsförordningen). Den som har lämnat en uppgift med en begäran om källskydd kan alltså i ett senare skede samtycka till att källskyddet inte längre ska gälla.

Domstolar

Även en domstol kan besluta att tystnadsplikten inte ska gälla i vissa fall. Domstolens möjligheter att begränsa tystnadsplikten gäller bland annat när det är av synnerlig vikt att uppgiftslämnarens identitet avslöjas vid ett förhör inför domstolen (3 kap. 3 § 2 st. 5 p. tryckfrihetsförordningen). Uttrycket "synnerlig vikt" innebär att undantaget ska tillämpas med stor försiktighet.

Sammanfattning

Den person som har lämnat uppgifter till journalisten kan häva tystnadsplikten. Beträffande juridiska instanser är det domstolar som kan häva tystnadsplikten. "Domstolar" åsyftar då alla domstolar, dvs. de allmänna domstolarna (tingsrätterna, hovrätterna, Högsta domstolen) och även förvaltningsdomstolarna. Tystnadsplikten kan alltså inte hävas av andra myndigheter, t.ex. Polismyndigheten.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,

Viktor SvenssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Tryckfrihetsförordningen (TF)? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo