Vilken hyrestid baseras uppsägningstiden på för lokalhyresavtal?

2018-10-31 i Hyresavtal
FRÅGA
Vilken uppsägningstid gäller för lokal?Ett lokalhyresavtal har tecknats på 20 månader med en uppsägningstid på 9 månader. Avtalet har en även en förlängningsklausul som stipulerar ett det därefter förlängts med 3 månader i taget och då med 1 månads uppsägningstid. I jordabalken talas det om att hyrestidens längd är avgörande för uppsägningstiden. Men avser det kontraktstid (3 månadskontrakt efter de 20 första månaderna) eller avses här hela hyresförhållandets tid ?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Hyra av lokal regleras i den så kallade Hyreslagen, vilket är det 12 kapitlet i Jordabalken (JB). Regleringen är tvingande till hyresgästens fördel om inte annat anges uttryckligen. Parterna får inte skriva mindre fördelaktigt avtal för hyresgästen än vad lagen säger, såvida inte en viss bestämmelse i lagen tillåter det.

Lokalhyresavtal för bestämd tid, som är längre än nio månader, kan sägas upp nio månader i förväg enligt 12 kap. 4§ 2 stycket p.5. Innehåller hyresavtalet bestämmelser om att det förlängs med en viss tid vid utebliven uppsägning anses avtalet förlängt på bestämd tid. Den bestämda tid som avtalet förlängs med är den tid som räknas som ny avtalstid. I ditt fall förlängs det med tre månader i taget och det är dessa tre månader som räknas som avtalets bestämda tid.
Enligt 12 kap. 4§ 2 stycket p.2 ska uppsägning ske senast en vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader, om inte längre uppsägningstid är avtalad. Uppsägningstiden i ditt fall blir därför en månad eftersom det är vad ni avtalat om och tiden inte är kortare än vad lagen stadgar.

Vänliga hälsningar,

Lovisa Lundqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1136)
2019-04-19 Hur går man till väga för att få en inneboende att flytta ut?
2019-04-17 Hur lång uppsägningstid gäller för hyresavtal i privat bostad?
2019-04-17 Hotfull hyresgäst - kan jag häva avtalet?
2019-04-11 Uppsägande av hyresavtal vid betalningsanmärkning

Alla besvarade frågor (68021)