Vilken höjd ska gemensam häck ha?

2021-06-29 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Vi har en häck som omgärdar tre sidor av vår tomt, dvs vi delar den med tre olika grannar. Häcken har klippts i samma höjd i ca 40-50 år. Nu har en av grannarna bestämt sig för att han vill släppa upp häcken. Så, nu har vi skott på ca 1,5 meter från den ursprungliga höjden. Vi har klippt vår del av häcken i "den gamla vanliga" höjden, men på hans del av häcken sticker det nu upp helt oregelbundna olika höga skott. Vi bor i ett detaljplanerat område. Har vi någon möjlighet att påverka detta, eller har grannen rätt att ändra höjden på vår gemensamma häck?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förhållanden mellan grannar regleras i tredje kapitlet jordabalken (JB). Huvudregeln är att den som äger häcken bestämmer hur häcken ska skötas. Kort sagt bestämmer den som har häcken på sin sida fastighetsgränsen. Om en rot eller gren tränger in på en grannens tomt och skapar en olägenhet har grannen rätt att ta bort roten eller grenen (3 kap. 2 § JB).

I rättsfallet NJA 1990 s. 71 prövade Högsta domstolen ett fall om en oxelhäck mellan två grannar. Domstolen konstaterade att den som äger häcken och brukar en fastighet måste visa skälig hänsyn till omgivningen (3 kap. 1 § JB). Rättsfallet gällde en häck som hade planterats gemensamt och under drygt 30 år hållits på samma höjd. Där konstaterade domstolen att den som sedan hade klippt ned häcken på eget initiativ (mot en grannes vilja) inte behövde betala skadestånd till den som ville ha häcken högre då oxelhäckar typiskt sett hålls på den aktuella höjden. Det är tyvärr svårt att säga hur rättsfallet påverkar er situation utan att känna till fler detaljer, men generellt ska man vara försiktig att tolka rättsfall för brett och om ni har en annan typ av häck som dessutom inte är gemensamt planterad kan det vara så att rättsfallet inte alls påverkar er situation.

Summerat är alltså utgångspunkten att den som äger häcken och har den på sin fastighet bestämmer höjden så länge det inte är till besvär för en granne. Om ni vill gå vidare rättsligt med häckfrågan måste ni kunna visa att en högre höjd på häcken är till olägenhet för er, vilket kan vara svårt att bevisa.

Mitt tips är till er om ni inte kommer överens är därför att med hjälp av lantmäteriet eller detaljplaner från kommunen kontrollera var fastighetsgränserna går, häcken kanske är på er sida fastighetsgränsen.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Daniel Högström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2099)
2021-10-11 Bostadsarrende och hus på gemensamt ägd mark
2021-10-05 Måste man fråga grannar innan poolbygge?
2021-10-04 Krav på säkerhetsbeslag eller andra skydd på öppningsbara fönster
2021-09-30 Överlåta sin andel av en fastighet till någon annan

Alla besvarade frågor (96507)