FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt10/10/2018

Vilken fullmakt behövs för att någon ska köpa en fastighet för mig?

Hej, jag kommer att vara bortresta från den 15 september till den 20 december. Under den tiden behöver jag någon som kan ta hand om det som behövs ta ha hand om för min räkning. Det är bland annat att en person ska köpa en fastighet för mig. Vilka är behörigheterna och befogenheterna i fullmakten då, och vilken slags fullmakt är det? Är det en framtidsfullmakt eller bara en vanlig fullmakt?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om fullmakt hittar du i 2:a kapitlet i Avtalslagen, hädanefter förkortat till AvtL.

Vad krävs för att få köpa en fastighet genom fullmakt?

När man köper fastighet så krävs det en skriftlig underskrift på kontraktet/överlåtelseavtalet och övriga handlingar. Du ska lämna en fullmakt till någon som du litar på eftersom du inte kan närvara för att skriva under alla papper. Fullmakt innebär att du ger personen juridisk rätt att skriva under särskilda dokument i ditt namn. Fullmakten ska vara skriftlig vid ett fastighetsköp (2 kap 27 § 2 st AvtL).

Vem kan du ge fullmakt till?

Mitt råd till dig är att välja en person som du verkligen litar på. Du behöver även två vittnen som skriver under fullmakten. Kravet för vittnen är att de måste vara över 15 år och att de inte lider av någon psykisk störning. En mäklare får aldrig vara fullmaktstagare i en kontraktsskrivning där personen är ansvarig mäklare. Nedan följer några exempel på personer som du kan lämna fullmakt till:
-Förälder
-Syskon
-Kompis

Hur bör fullmakten se ut?

Det räcker med att du skriver vilken fastighet som avses genom en fastighetsbeteckning eller liknande. Du ska även skriva ditt och fullmaktstagarens namn och att fullmakten innebär en rätt för personen att köpa fastigheten för din räkning. Ett tips från mig är att specificera till vilket pris du är villig att köpa fastigheten för. Jag rekommenderar dig att använda dig utav den här tjänsten, där får du hjälp att formulera en fullmakt på rätt sätt.

Vad är befogenheten respektive behörigheten?

Vid beskrivningen om vad som är befogenhet och behörighet, så visas detta lättast genom ett exempel:
Fullmäktigen A får en skriftlig fullmakt av huvudmannen B om att A är behörig att köpa en bil åt Y:s vägnar för 50 000 kr.

Innan A går till bilaffären så berättar B att bilen ska vara svart. Hos bilhandlaren köper A en röd bil för 60 000 kr. Bilhandlaren visste inte att B hade sagt till A vilken färg bilen skulle ha, detta innebär att bilhandlaren är i god tro.

Detta betyder att A har agerat inom sin behörighet enligt fullmakten och bilköpet är direkt bindande mellan B och bilhandlaren. A har dock inte följt B:s instruktioner om att bilen skulle vara svart. Detta innebär att A har handlat utanför sin befogenhet. Eftersom bilhandlaren var i god tro har A ändå bundit B till bilköpet genom sitt handlande.

Har du fler funderingar gällande behörighet och befogenhet så får du gärna ställa en ny fråga så jag kan specificera det mer!

Vanlig fullmakt eller framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt är när en fullmaktsgivare på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande förhållande inte kan tillvara sin rätt (1§ Lag om framtidsfullmakt). Detta är ingen framtidsfullmakt, om jag förstår din fråga rätt så skapas fullmakten i ditt fall enbart för att du ska vara bortrest.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny!

Med vänlig hälsning,

Ajla VelicRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000