Vilken existensminimum finns vid personlig konkurs?

Hej ..

När man gått i personlig konkurs vilka pengar har man rätt till, för att kunna existera. Hur stor summa har man rätt till.

Kan man få ett uttagskort/konto under tiden.

Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar vilken typ av existensminimum som finns vid en personlig konkurs.

Vid förvaltningen av ett konkursbo ser konkursförvaltaren över alla dina tillgångar du hade när konkursbeslutet meddelades. Allt som du äger, som kan säljas och har ett förmögenhetsvärde, kan konkursförvaltaren använda för att betala av skulderna. Detta inkluderar fastigheter, möbler och kontanta medel (3 kap. 3 § Konkurslagen).

Du får som huvudregel inge förfoga över egna tillgångar under en pågående konkurs

Under tiden en personlig konkurs pågår får du varken förfoga över dina tillgångar eller fritt disponera över eventuella inkomster (3 kap. 1 § Konkurslagen). Förvaltaren övervakar alla utbetalningar och ser till att endast nödvändiga utgifter täcks, exempelvis mat, hyra och hygienartiklar.

Undantag till huvudregel

Det finns dock ett undantag där du som går i personlig konkurs har rätt att få ut viss egendom från konkursboet som behövs för dig och din familj (beneficieegendom). Det är denna egendom som utgör vad som vanligen kallas för existensminimum (5 kap. 1 § punkt 7 Utsökningsbalken). Bland annat får pengar och banktillgodohavanden undantas från konkursboet (3 kap. 5 § Konkurslagen).

Om all egendom som är möjlig att beslagta är beslagtagen och du fortfarande har skulder, får konkursförvaltaren ansöka om utmätning av din inkomst (3 kap. 4 § Konkurslagen). Utmätning av pension får dock inte göras om du är beroende av pensionen för din försörjning (5 kap. 8 § Utsökningsbalken).

Existensminimum kan beloppsmässigt innebära att en ensamstående vuxen får behålla 4 923 kr från utmätning av lönen, sammanlevande makar eller sambor får behålla 8 133 kr, barn till och med 6 år får behålla 2 612 kr och barn 7 år eller äldre får behålla 3 007 kr (2019). Du kan läsa mer om beloppet du får behålla av lönenpå Kronofogdens hemsida.

Sammanfattning

Konkursförvaltaren får endast ta egendom i anspråk som inte behövs för den skuldsattes försörjning och skäliga levnadsnivå. Du som skuldsatt får inte råda över konkursboets egendom (din egendom när konkursbeslutet meddelades).

Om du tycker att ett beslut är felaktigt angående konkursboets förvaltning kan du kontakta Kronofogdemyndigheten som har tillsyn över konkursförvaltaren.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra MadsenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Konkurs? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”