Vilken egendom ingår i en senare bodelning?

Hej!

Jag och min man ska separera. Vi äger några fastigheter gemensamt och vill av olika skäl inte göra bodelningen förrän om något år.

Jag tänker dock flytta nu.

Min fråga:

Om jag står ensam på både lägenhetskontrakt och lån, kommer det att ingå i våra gemensamma tillgångar den dag vi gör bodelningen? (Om nu bodelning är rätt begrepp, jag menar den dag vi skiljer oss och delar upp tillgångarna)

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten är att bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då äktenskapstalan väcktes, den s.k. "kritiska dagen", 9 kap. 2 § äktenskapsbalken (ÄktB). Den faktiska bodelningen ska förrättas då äktenskapet har upplösts, eller om någon av makarna begär det när det mål om äktenskapsskillnad pågår ska bodelning förrättas genast, 9 kap. 4 § ÄktB. Det finns ingen bestämd tidsgräns för när en bodelning måste förrättas. Dock finns det undantag, exempelvis så förlorade en make som underlåtit att påkalla bodelning på 24 år, rätten att göra det, se NJA 1993 s. 570. Enligt NJA 2009 s. 437 så hade dock make efter 10 år fortfarande rätt att påkalla bodelning, han hade då en förklaring till varför han väntat så länge med att påkalla bodelning.

Dock ska bodelningen fortfarande enligt 9 kap. 2 § ÄktB göras med utgångspunkt i den "kritiska dagen". Tills dess att bodelning faktiskt sker så har makarna en redovisningsplikt gentemot varandra, 9 kap. 3 § ÄktB. Visserligen blir det svårare ju längre man väntar att utröna hur egendomsförhållandena såg ut vid den "kritiska dagen", men man ska fortfarande utgå från den tidpunkten.

Svaret på din fråga blir beroende på om lägenheten är giftorättsgods eller enskild egendom. Om lägenheten är giftorättsgods så ska den ingå i bodelningen när det förrättas eftersom den var giftorättsgods vid den "kritiska dagen". Enligt 7 kap. 4 § ÄktB är makarnas gemensamma bostad exempelvis fast egendom som någon av makarna äger och det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som makarnas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål. Även en hyresrätt eller bostadsrätt anses vara makarnas gemensamma bostad om den är avsedd som makarnas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål.

Om lägenhetskontrakten och lånen står på dig personligen och det inte utgör giftorättsgods så ska de inte ingå i en bodelning.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba HållstenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning