Vilken betydelse har ett bostadslån och en fritidsfastighet för bedömningen huruvida en person har väsentlig anknytning till Sverige eller inte?

FRÅGA
Hej, jag är på väg att skilja mig och i bodelningen får min maka huset där jag kommer stå kvar på 50% av lånen pga att att hon har låg inkomst.Jag planera nu att flytta utomlands för arbete och undrar om att jag står kvar på lånet kan anses vara väsentlig anknytning i skattehänseende? Har i övrigt inget som kan anses som väsentlig anknytning då barnen är vuxna, inga företagsengagemang i Sverige och äger endast en fritidsfastighet där jag aldrig varit skriven
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid bedömningen av huruvida en person har en väsentlig anknytning till Sverige gör Skatteverket en samlad bedömning av dessa faktorer: (Dessa finner du i 3 kap 7§ Inkomstskattelagen)

Om personen är svensk medborgare. Hur länge personen varit bosatt här. Om personen inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort. Om personen vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl. Om personen har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk. Om personen har sin familj här. Om personen bedriver näringsverksamhet här. Om personen är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger ett väsentligt inflytande i näringsverksamheten här. Om personen har fastigheter här. Liknande förhållanden.

Eftersom det görs en samlad bedömning av samtliga omständigheter är det väldigt svårt att ge ett definitivt svar på om du har väsentlig anknytning till Sverige eller inte. Men av de omständigheterna du presenterar kan jag konstatera att om du är svensk medborgare och har bott i Sverige hela ditt liv har detta fortfarande relativt låg betydelse. Dessa faktorerna kan inte ensamt ge dig en väsentlig anknytning till Sverige.

Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat sig gällande fritidsfastighet. Fritidsfastighet anses endast ha en begränsad betydelse för bedömningen huruvida en person har väsentlig anknytning till Sverige eller inte. Något som kan ge betydelse däremot är var fritidsfastigheten finns. Om det är en fritidsfastighet som ligger långt ifrån tätbefolkat område är fastigheten att anses som fritidsfastighet. Ligger däremot fastigheten i eller nära en stad kan den klassificeras som permanentbostad. Till exempel har Högsta förvaltningsdomstolen dömt att en fastighet som låg på Värmdö inte ansågs vara en fritidsfastighet eftersom den låg nära och hade bra kommunikation med Stockholm. Skulle fastigheten inte anses som en fritidsbostad utan en bostad inrättad för åretruntbruk skulle detta väga tungt för att du skulle ha en väsentlig anknytning till Sverige.

Vad gäller lånet finns här begränsat med uttalanden gällande ett banklåns betydelse för anknytningen men eftersom det inte ger dig något ekonomiskt inflytande borde lånet inte påverka bedömningen av huruvida du har en väsentlig anknytning till Sverige.

Det är också viktigt att nämna att du själv måste visa att du inte har en väsentlig anknytning till Sverige de första 5 åren du vistas utomlands, det är alltså du själv som har bevisbördan. Därefter är det Skatteverket som måste bevisa att du har väsentlig anknytning till Sverige.

Sammanfattningsvis är det en väldigt svår bedömning att göra då samtliga omständigheter i det enskilda fallet avgör bedömningen. Men såvida din fritidsfastighet inte ligger nära tätbefolkade områden och är att anse som en fritidsfastighet anser jag att bedömningen torde bli att du inte har väsentlig anknytning till Sverige.

Skulle du upptäcka ytterligare faktorer som kan vara avgörande för bedömningen kan jag rekommendera Skatteverkets egen redogörelse för väsentlig anknytning. Den hittar du här.

Med vänliga hälsningar,

eric.nilsson@lawline.se

Eric Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (247)
2020-05-28 Är jag begränsad eller obegränsad skatteskyldig i Sverige när jag bor i USA?
2020-05-27 Beskattning av egendom som säljs utomlands
2020-05-11 Dubbelbeskattning av lägenhetsförsäljning
2020-05-11 Beskattas pensioner från Bosnien i Sverige?

Alla besvarade frågor (80615)