Vilken betydelse har en parts erkännande i brottmål?

2018-01-21 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej,En anhörig, 19 år, har åkt fast med en joint i fickan som enligt stämningsansökan innehöll 1,1 gr hasch (vilket inte stämmer enligt min anhörige). Han erkände brottet och nu har det gått till åtal i tingsrätten. Hur kommer det sig att det går till rättegång och inte bara blir böter? Han har inte rökt mer än en gång tidigare, vilket han erkände för polisen, och använder inte droger överhuvudtaget. Han har inte varit i klammer med rättvisan tidigare utan detta är första gången.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Som jag har uppfattat din fråga undrar du över betydelsen av en parts erkännande i brottmål. Detta är en processrättslig fråga som regleras i 35 kap. 3 § 2 st. rättegångsbalken. Däri stadgas att en parts erkännande inte är bindande för rätten. Erkännandet utgör endast ett bevisfaktum vars bevisvärde kan variera avsevärt. Detta innebär att rätten med hänsyn till omständigheterna ska pröva vilken bevisverkan erkännandet har.

I fallet Panovits mot Cypern (SvJT 2009 s. 112 ) konstaterade Europadomstolen att ett erkännande som den tilltalade avlagt hos polisen utan stöd av advokat inte fick åberopas som ett viktigt bevis mot honom och ligga till grund för en fällande dom. I mål rörande mindre brott kan erkännande däremot anses utgöra tillräcklig bevisning, har processlagberedningen förklarat.

Vidare kan åklagaren meddela ett så kallat strafföreläggande om den misstänkte erkänner att hen har begått gärningen och det är klart vad det ska bli för straff. Strafföreläggandet har då samma verkan som en dom och det antecknas i belastningsregistret. Skillnaden är att åklagaren, avseende det förstnämnda, inte väcker åtal och det blir därmed inte heller fråga om rättegång.

Sammanfattning

Det är utrett att ett erkännande i sig inte utgör en tillräcklig grund för att fälla den tilltalade för ansvar. Om erkännandet vinner stöd av annan utredning, kan åtalet dock bifallas. I mål som rör lindriga brott godtas i regel ett erkännande utan någon närmare kontroll. I sådant fall meddelar åklagaren ett strafföreläggande. I detta fall har din kompis erkänt och frågan blir om erkännandet utgör en tillräcklig grund för straffansvar. Även om brottet kan ses som lindrigt, är narkotikamängden stridig. Du har skrivit att haschcigaretten enligt stämningsansökan innehöll 1,1 gr. hasch, vilket inte stämde enligt din anhörige. Därmed har nog åklagaren valt att väcka åtal dels för att det är oklart vilket bevisvärde erkännandet har, dels för att det är oklart vad straffet ska bli.

/Vänligen

Viktoria Tomsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (403)
2022-01-17 Kan man bli dömd för ett brott om man erkänner efter att domen vunnit laga kraft?
2021-12-16 Bevisbörda vid styrkande av om något är en gåva
2021-12-12 Olagligt / otillbörligt anskaffade bevis
2021-12-11 SMS-konversation som bevisning i tvistemål

Alla besvarade frågor (98546)