Vilken anställningsform har jag och arbetsgivaren avtalat?

2016-05-22 i Anställningsformer
FRÅGA
I mitt anställningsavtal är det ikryssat både tidsbegränsad anställning och provanställning. Vad gäller? I annonsen angavs att det var tillsvidareanställning.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Arbetsrättsliga frågor av detta slag regleras i Lag om anställningsskydd (LAS). Det finns tre olika typer av anställningsformer; tillsvidareanställning(4§), tidsbegränsad anställning(5§), och tidsbegränsad provanställning(6§). Av din fråga framstår det som att det råder oklarhet vilken anställningsform din arbetsgivare har gett dig. Dels är det oklart om du har fått en tillsvidareanställning (såsom det stod i annonsen) eller om det är en tidsbegränsad anställning såsom ditt anställningsavtal säger. Om du har fått en tidsbegränsad anställning är det också oklart vilken tidsbegränsad anställning du i så fall har fått; ”vanlig” tidsbegränsad anställning eller provanställning?

Tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning?

Den starka huvudregeln är att en anställning skall gälla tillsvidare – detta sammanhänger med att LAS är en skyddslagstiftning för arbetstagare och de flesta ”skyddsregler” gäller endast för tillsvidareanställda, därför är denna anställningsform också huvudregel.

Att tillsvidareanställning är huvudregel innebär att när meningsskiljaktighet uppkommer angående vilken anställningsform som har avtalats skall tillsvidareanställning anses föreligga om inte parterna uttryckligen har kommit överens om något annat. På juridiskt språk säger man tillsvidareanställning är en s.k. ”presumtionsregel”. Detta innebär att den som påstår att anställningen är tidsbegränsad måste också kunna bevisa det. (I regel är det arbetsgivaren som har denna ”bevisbörda” eftersom det ofta är arbetsgivare som vill använda sig av en tidsbegränsad anställningsform.) Om arbetsgivaren inte kan bevisa att ni kommit överens om något annat än tillsvidareanställning kommer arbetsgivaren att förlora vid en eventuell domstolstvist.

Om det står i jobbannonsen att anställningen är tillsvidare talar detta starkt för att det faktiskt skall vara en tillsvidareanställning och ingenting annat. Om arbetsgivaren vill börja anställningen med en annan anställningsform (vanligtvis provanställning) för att ”se vad du går för” måste arbetsgivaren alltså uttryckligen upplysa dig om det, exempelvis under en jobbintervju. Om arbetsgivaren alltså inte uttryckligen har upplyst dig om att du skall vara anställd på annat sätt än tillsvidare skall du anses fått en tillsvidareanställning. Endast i undantagsfall kan man frångå denna regel (exempelvis om arbetet endast kan utföras under en tidsbegränsad period såsom en viss årstid, kan det omvända gälla och anställningen presumeras då istället vara tidsbegränsad). Om du vill läsa vad arbetsdomstolen uttalat angående denna fråga kan du läsa arbetsdomstolens dom AD 2005:117.

Vanlig tidsbegränsad anställning eller provanställning?

Är det dock så att arbetsgivaren har påtalat att någon annan anställningsform skall användas (i motsats av vad som framgår i annonsen) och alltså kan bevisa att ni inte kommit överens om tillsvidareanställning uppkommer frågan vilken form av tidsbegränsad anställning du i så fall har fått.

I sådana här tvister används samma resonemang som jag ovan förklarat; Man kräver att arbetsgivaren vid ingående av ett tidsbegränsat anställningsavtal klargör hur tidsbegränsningen skall göras; dvs. om det är en tidsbegränsad anställning enligt 5§ eller 6§. Vid tvist är det arbetsgivaren som skall bevisa att hans/hennes påstående stämmer (i alla fall när arbetsgivaren hävdar det sämre alternativet i förhållande till arbetstagarens ståndpunkt). Om arbetsgivaren inte kan bevisa att sitt påstående stämmer kommer arbetsgivaren att förlora en eventuell domstolstvist. I de flesta fall är en provanställning ett sämre alternativ än en ”vanlig” tidsbegränsad anställning, men behöver inte vara det i alla situationer. Detta beror huvudsakligen på vilken typ av arbete det rör sig om och hur arbetssituationen ser ut på arbetsplatsen.

Vad du måste göra i detta läge är alltså att fråga din arbetsgivare vad som gäller för din anställning. Ett anställningskontrakt har inga formkrav vilket innebär att det inte behöver vara skriftligt för att gälla utan det räcker att du och arbetsgivaren är överens. Om du inte agerar tillräckligt snabbt efter att ha läst anställningskontraktet kan du anses ha accepterat att anställningsformen är tidsbegränsad (eftersom det inte står något om tillsvidareanställning i avtalet). Om du inte är nöjd med arbetsgivarens besked till dig angående anställningsformen kan du kontakta facket (om du är medlem) som kan hjälpa dig gå vidare med tvisten. I annat fall kan du stämma arbetsgivaren hos tingsrätten.

Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Lycka till.

Isabel Ekström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (735)
2021-01-15 Inlasning enligt BEA
2021-01-14 Kan man avtala om två veckors uppsägningstid om man har en allmän visstidsanställning?
2021-01-02 Har en säsongsanställd rätt till fast anställning?
2020-12-31 Kan arbetsgivaren sänka en provanställds arbetstider?

Alla besvarade frågor (88138)