Vilken anställningsform gäller om inget anges på anställningsavtalet?

Hej!

Vilken anställningsform gäller om inget anges på anställningsavtalet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag att tillämpa lagen om anställningsskydd (LAS), eftersom din fråga handlar om arbetsrätt.

Vilken anställningsform gäller om inget anges på anställningsavtalet?

Jag vill börja med att poängtera att det inte finns några formkrav när det kommer till ingående av anställningsavtal. Ett anställningsavtal kan ibland även ingås genom konkludent, muntligt och skriftligt handlande.

Det finns en presumtion för att det föreligger en tillsvidareanställning (fastanställning) om inget annat har avtalats mellan arbetsgivaren och arbetstagaren (4 § LAS). Om arbetsgivaren inte vill att arbetstagaren ska tilldelas en tillsvidareanställning, blir det viktigt att arbetsgivaren klargör detta i anställningsavtalet genom att skriva vilken anställningsform som gäller.

I din fråga nämner du ingenting om en sluttid för anställningen. Om det på kontraktet saknas en sluttid kan jag säga att det rör sig om en tillsvidareanställning. Om det däremot finns en sluttid skriven i kontraktet rör det sig om en tidsbegränsad anställning och presumtionen bryts. Det som arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om muntligen kan också ha en betydelse för anställningsformens bedömning. Ditt anställningsavtal kan även vara en tidsbegränsad provanställning, detta ska framgå av ditt avtal. En provanställning övergår automatiskt till en tillsvidareanställning efter sex månader (6 § LAS).

Sammanfattning

Eftersom jag inte har tillräcklig information om ditt anställningsavtal kan jag inte säga vilken anställningsform det rör sig om. Däremot kan jag konstatera att om inget annat har avtalats mellan dig och arbetsgivaren så gäller presumtionen om tillsvidareanställning. Detta betyder alltså att, om det i ditt kontrakt saknas en sluttid för din anställning så är det en tillsvidareanställning. Det jag rekommenderar dig är att prata med din arbetsgivare för att vara säker på det som gäller, du kan även kontakta ditt fackförbund för att få mer information.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny!

Med vänliga hälsningar,

Jasmin Öykü ÖzdemirRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”