Vilka uppsägningstider gäller för uthyrning enligt privatuthyrningslagen?

Hej,

Jag hyr ut min bostadslägenhet, och vill förlänga kontrakten med hyresgästen. Vi hade ett kontrakt på bestämd tid som går ut i augusti, och jag vill gärna hyra ut på bestämd tid igen till henne, eftersom hon vill det. Hon (min hyresgäst) hyr alltså ut i förstahand. Vilka uppsägningstider gäller för nya kontraktet?

I förra kontraktet hade vi bestämt 2 månader för oss två, men nu vill hon ha en månad, och förlänga min uppsägningstid till tre månader, och påstår att det är lagstiftat. Är det rätt?

Hälsningar

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om uppsägningstid av en bostadslägenhet hittar du i lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen).

För att privatuthyrningslagen ska vara tillämplig krävs att det är fråga om en bostadslägenhet som ägs direkt eller indirekt av den som hyr ut, som till exempel en villa eller en bostadsrätt. I detta fall är det därför reglerna i privatuthyrningslagen som blir tillämpliga.

Ett avtal som ingås för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut. Ett sådant avtal får även sägas upp till upphörande före denna tidpunkt. Hyresgästen får säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Hyresvärden får, utan att hyresrätten är förverkad, säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, om inte en längre uppsägningstid har avtalats (3 § privatuthyrningslagen).

Det stämmer alltså att uppsägningstiden är tre månader för dig som hyresvärd och en månad för hyresgästen enligt privatuthyrningslagen. Det är inte möjligt att avtala om kortare uppsägningstid än tre månader för hyresvärden eftersom det är en skyddsregel för hyresgästen. Det är heller inte möjligt att avtala om längre uppsägningstid än en månad för hyresgästen.

Vänligen,

Maria SimeonidouRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”