Vilka uppsägningstider gäller för uthyrning enligt privatuthyrningslagen?

2019-06-30 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej,Jag hyr ut min bostadslägenhet, och vill förlänga kontrakten med hyresgästen. Vi hade ett kontrakt på bestämd tid som går ut i augusti, och jag vill gärna hyra ut på bestämd tid igen till henne, eftersom hon vill det. Hon (min hyresgäst) hyr alltså ut i förstahand. Vilka uppsägningstider gäller för nya kontraktet? I förra kontraktet hade vi bestämt 2 månader för oss två, men nu vill hon ha en månad, och förlänga min uppsägningstid till tre månader, och påstår att det är lagstiftat. Är det rätt?Hälsningar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om uppsägningstid av en bostadslägenhet hittar du i lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen).

För att privatuthyrningslagen ska vara tillämplig krävs att det är fråga om en bostadslägenhet som ägs direkt eller indirekt av den som hyr ut, som till exempel en villa eller en bostadsrätt. I detta fall är det därför reglerna i privatuthyrningslagen som blir tillämpliga.

Ett avtal som ingås för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut. Ett sådant avtal får även sägas upp till upphörande före denna tidpunkt. Hyresgästen får säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Hyresvärden får, utan att hyresrätten är förverkad, säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, om inte en längre uppsägningstid har avtalats (3 § privatuthyrningslagen).

Det stämmer alltså att uppsägningstiden är tre månader för dig som hyresvärd och en månad för hyresgästen enligt privatuthyrningslagen. Det är inte möjligt att avtala om kortare uppsägningstid än tre månader för hyresvärden eftersom det är en skyddsregel för hyresgästen. Det är heller inte möjligt att avtala om längre uppsägningstid än en månad för hyresgästen.

Vänligen,

Maria Simeonidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1367)
2020-07-09 Besittningsskydd och besittningsbrytande grunder
2020-07-08 Lägenhet smutsig vid inflytt - vilka rättigheter har vi?
2020-07-06 Hur bevittnas ett hyreskontrakt?
2020-07-06 Vad kan jag göra om min hyresgäst inte betalar sin hyra?

Alla besvarade frågor (81795)