Vilka uppgifter syns i belastningsregisterutdraget?

2015-11-10 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag jobbar inom skolområdet autism, jag är dömd för bedrägeri för ett år sedan. Sedan våld mot tjänsteman. Min chef har begärt nytt belastningsregister av mig innan förlängning av anställning. Kommer detta att synas?
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Hur länge en uppgift ligger kvar i belastningsregistret beror på vilken påföljd du dömts till. Om du dömts till böter tas uppgifterna bort fem år efter domen eller beslutet. Om du dömts till villkorlig dom eller skyddstillsyn tas uppgifterna bort tio år efter domen. För fängelse gäller att uppgifterna tas bort tio år efter avtjänat straff.

I ett belastningsutdrag med samtliga uppgifter kommer därför uppgifterna att finnas med, eftersom det är mindre än fem år sedan du blev dömd. När det gäller belastningsregisterutdrag som behövs för anställning i skola enligt skollagen har du rätt att istället få ett begränsat belastningsregisterutdrag ( 9 § 2p. lag om belastningsregister). I ett sådant begränsat utdrag är det bara vissa brott som syns, enligt 22 § 3 st. förordning om belastningsregister. De brotten är mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, grovt rån och barnpornografibrott.

I ett begränsat belastningsregisterutdrag kommer de brotten du dömts för inte att synas.


Vänliga hälsningar,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1041)
2020-07-28 Preskription av verkställighet
2020-07-26 Kan jag få resning i en tredskodom som meddelats mot mig?
2020-07-25 Gallringsregler
2020-07-24 Företag vägrar betala - rätt tingsrätt och bevis?

Alla besvarade frågor (82582)