Vilka uppgifter får Kronofogden lämna ut?

2019-08-15 i Sekretess
FRÅGA
Hej, jag har frågor om Kronofogden och vilka uppgifter dem får lämna ut via telefonsamtal angående min skuld. Får kronofogden lämna ut uppgifter och skulden storlek med att ange att skulden är över 100 000 via ett telefonsamtal till vem som helst, eller kan det vara ett brott mot gdpr lagen och annat när det gäller sektress? Jag råkade nämligen ut för detta och känner mig kränkt då en privatperson i min vänskapskrets kom över uppgifterna. Jag har också fått hem så kallade bluff fakturor sen tidigare och min tanke är till vilka läcker kronofogden ut mina uppgifter till?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som huvudregel gäller att alla handlingar hos svenska myndigheter är offentliga och att de därför kan lämnas ut till alla. Detta följer av reglerna i 2 kap tryckfrihetsförordningen och offentlighetsprincipen. Det finns dock undantag från offentlighetsprincipen i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Anges i lag att en särskild uppgift täcks av sekretess, får myndigheten inte lämna ut uppgiften till någon utanför myndigheten. Dessa regler gäller även Kronofogdemyndigheten.

Det finns i 34 kap OSL specialregler för uppgifter och handlingar hos Kronofogdemyndigheten. Jag vet inte exakt vad ditt ärende hos Kronofogden har gällt utöver att du har skulder. Har de startat någon form av indrivning eller utsökning vad gäller din skuld, gäller som huvudregel sekretess enligt 34 kap 1 § OSL. Det finns dock undantag som gör att det inte råder sekretess om vissa omständigheter är för handen. Har de exempelvis startat indrivningar mot dig flertalet gånger de närmsta två åren gäller inte sekretessen för ett avslutat ärende. Under pågående indrivningar gäller inte heller sekretess.

Det finns således flera undantag från sekretessen och det gör att Kronofogden mycket väl kan ha fått lämna ut uppgifter om din skuld. Jag vet dock som sagt inte alla omständigheter kring ditt ärende hos Kronofogden och kan därför inte ge dig ett exakt svar på om utlämnandet av uppgifterna varit korrekt.

Hoppas mitt svar hjälpt dig!

Anna Rydin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll