FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt30/11/2019

Vilka uppgifter bör inkluderas i en fullmakt?

Vad krävs i en fullmakt för att ta hand om ärenden åt annan person, t.ex. information gällande avtal om tv och telefoni. Teleföretaget kräver en fullmakt av mig för att ge ut information om telefonabonnemanget.

Just för att intyga våra identiteter, räcker det då med bådas underskrift och personnummer för att det ska ha laga kraft, eller måste det till fotobevis såsom körkort?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan besvaras med regler som finns i avtalslagen (AvtL).

Lagens krav på en giltig fullmakt

I det här fallet ställer inte lagen särskilt omfattande krav på hur en juridiskt giltigt fullmakt ska utformas. En fullmakt kan vara skriftlig eller muntlig, se 10 § AvtL och 18 § AvtL. Det finns inte någon exakt reglering som anger exakt vad en fullmakt ska innehålla. Detta får alltså avgöras efter vad som är praktiskt och lämpligt.

Hur bör fullmakten utformas i ditt fall?

I praktiken är det lämpligt att fullmakten är skriftlig. På så sätt har du ett fysiskt bevis för din behörighet att ta hand om personens ärenden. Det bör även framgå vad du har fått i uppdrag att göra så att företaget kan avgöra vilka ärenden du är behörig att hantera. Slutligen är det önskvärt att företaget, genom att läsa fullmakten, kan lita på att du verkligen har fått en giltig fullmakt. Jag anser därför att både ditt och fullmaktsgivarens namn bör anges tydligt. Det är också lämpligt att fullmaktsgivaren skriver under fullmakten. En god idé är att också ange fullmaktsgivarens telefonnummer. På så sätt kan företaget, om tvivel skulle uppstå, enkelt kontrollera fullmaktens giltighet genom att ringa ett samtal.

Som utgångspunkt anser jag inte att en fullmakt behöver vara mera omfattande än vad som har angetts i föregående stycke. I lagen finns inget juridiskt krav på att du anger personnummer eller inkluderar kopior av legitimation, körkort annan identitetshandling. Det är förvisso tänkbart att företag kan ställa sådana krav. Om företaget däremot inte uttryckligen har begärt att sådana uppgifter ska finnas med i fullmakten, så anser jag inte heller att det är nödvändigt i ditt fall.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erik BengtssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”