Vilka typer av mål är indispositiva?

2016-11-16 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Vart i Rättegångsbalken (kap och §) står det ifall parterna får ingå förlikning?Alltså om ett mål i en tvist är dispositivt eller indispositivt.
SVAR

Hej och tack för din fråga,

Det framgår inte av Rättegångsbalken eller någon annan lag vilka typer av tvistemål som är indispositiva respektive dispositiva. De flesta tvistemål är dispositiva, innebärande att parterna kan förlikas. Familjemål är dock i de flesta fall indispositiva, exempelvis mål om äktenskapsskillnad, vårdnad om barn och faderskapsmål. I dessa typer av mål har staten ansetts ha ett sådant intresse att parterna inte kan låtas avgöra tvisten själva. Ett sådant intresse kan till exempel vara att tillvarata barnets bästa.

Jag hoppas att svaret ger dig viss vägledning!

Med vänlig hälsning,

Hanna Lindsten
Fick du svar på din fråga?