Vilka typer av ekonomiskt stöd kan man få när man har svårt att försörja sig?

Min son, 43 år gammal, som är svensk medborgare har återvänt till Sverige efter flera år utomlands. Han är nu folkbokförd på min adress sedan 1,5 månader men saknar bostad, arbete och ekonomi. Jag försörjer honom tills vidare. Vilken hjälp kan han erhålla för att komma igång med livet i Sverige?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns olika möjligheter att få stöd från det offentliga och vilka möjligheter som finns beror på omständigheterna i varje fall.

Enligt socialtjänstlagen (SoL) finns rätten till försörjningsstöd. Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd till en person som inte har någon möjlighet att tillgodose sina egna behov eller kan få hjälp på något annat sätt (SoL 4 kap. 1 §). Om din son har möjlighet att få någon annan form av inkomst (inkluderat andra ekonomiska bidrag) ska de möjligheterna gå före. Detta är så att säga sista hjälpen som går att få.

Jag vet inte riktigt vad din sons bakgrund är och har därför svårt att säga något specifikt. Har han nedsatt arbetsförmåga kan han ha rätt till sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken 27 kap. 2 §. Enligt samma lag 93 kap. kan man i vissa fall få bostadsstöd för att betala en egen bostad. De flesta typerna av ekonomiskt stöd baseras på att man ska uppfylla vissa villkor. Ofta rör det sig om att man måste söka arbete aktivt eller delta i aktiviteter och olika arbetsmarknadspolitiska program som syftar till att personen ska bli självförsörjande med tiden.

För att ta reda på vilka möjligheter till hjälp din son har kan ni kontakta socialtjänsten i er hemkommun och Försäkringskassan. Kontaktuppgifter och öppettider till Försäkringskassan hittar du här. Kontaktuppgifter och besöksadress till socialtjänsten kan du ofta hitta via din kommuns hemsida.

Jag hoppas att detta svar är hjälp på vägen.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von BornstedtRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Försäkringskassan? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”