Vilka typer av ekonomiskt stöd kan man få när man har svårt att försörja sig?

2017-12-16 i Försäkringskassan
FRÅGA
Min son, 43 år gammal, som är svensk medborgare har återvänt till Sverige efter flera år utomlands. Han är nu folkbokförd på min adress sedan 1,5 månader men saknar bostad, arbete och ekonomi. Jag försörjer honom tills vidare. Vilken hjälp kan han erhålla för att komma igång med livet i Sverige?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns olika möjligheter att få stöd från det offentliga och vilka möjligheter som finns beror på omständigheterna i varje fall.

Enligt socialtjänstlagen (SoL) finns rätten till försörjningsstöd. Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd till en person som inte har någon möjlighet att tillgodose sina egna behov eller kan få hjälp på något annat sätt (SoL 4 kap. 1 §). Om din son har möjlighet att få någon annan form av inkomst (inkluderat andra ekonomiska bidrag) ska de möjligheterna gå före. Detta är så att säga sista hjälpen som går att få.

Jag vet inte riktigt vad din sons bakgrund är och har därför svårt att säga något specifikt. Har han nedsatt arbetsförmåga kan han ha rätt till sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken 27 kap. 2 §. Enligt samma lag 93 kap. kan man i vissa fall få bostadsstöd för att betala en egen bostad. De flesta typerna av ekonomiskt stöd baseras på att man ska uppfylla vissa villkor. Ofta rör det sig om att man måste söka arbete aktivt eller delta i aktiviteter och olika arbetsmarknadspolitiska program som syftar till att personen ska bli självförsörjande med tiden.

För att ta reda på vilka möjligheter till hjälp din son har kan ni kontakta socialtjänsten i er hemkommun och Försäkringskassan. Kontaktuppgifter och öppettider till Försäkringskassan hittar du här. Kontaktuppgifter och besöksadress till socialtjänsten kan du ofta hitta via din kommuns hemsida.

Jag hoppas att detta svar är hjälp på vägen.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäkringskassan (221)
2021-09-30 Bostadsbidrag om man är gift men särbo?
2021-09-29 Kan ägande av andel i bostadsrätt påverka bostadsbidraget
2021-09-20 Vad krävs för att man ska ha rätt till en studietids-SGI?
2021-08-24 Skydda SGI vid arbetslöshet och graviditet

Alla besvarade frågor (97555)