Vilka typer av bevis finns det?

Åklagarna åberopar i bland fotografier som bevis i en brottmålsprocess. Ibland sker det genom att åklagaren tar med en CD-skiva och spelar upp bildinnehållet vid huvudförhandlingen. Jag undrar viken typ av bevismedel en sådan presentation hänför sig till? Skriftlig bevisning, syn eller något annat?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige råder fri bevisprövning, ett begrepp som innefattar två huvudsakliga grunder. För det första innebär den fria bevisprövningen att parterna i ett mål är fria att lägga fram vilken bevisning som helst, det råder så kallad fri bevisföring. För det andra innebär den fria bevisprövningen även vidare att domstolen värderar bevisen i målet fritt utan några särskilda ramar, något som kallas fri bevisvärdering (35 kap. 1 § RB).

Vad finns det för olika typer av bevis?

Eftersom det enligt principen ovan är tillåtet att lägga fram vilka bevis man vill kan nästan vad som helst presenteras för domstolen som den sedan ska bevisvärdera. I stora drag går det dock att kategorisera olika typer av bevis i olika kategorier – exempelvis muntlig bevisning, skriftlig bevisning och syn.

Muntlig bevisning är exempelvis vittnesförhör, målsägandeförhör eller förhör med sakkunniga.

Skriftlig bevisning kan vara olika skriftliga handlingar så som exempelvis avtal, dokument eller rapporter. Huvudregeln är att även skriftlig bevisning ska presenteras muntligen vid förhandlingen, men i vissa fall kan den läggas fram via hänvisning om rätten finner det lämpligt.

Syn är ett bevismedel som innebär att rätten betraktar viss fastighet eller föremål som inte lämpligen kan flyttas till rätten. I vissa brottmål kan det exempelvis vara nödvändigt med syn av en brottsplats för att förstå hur platsen ser ut.

Vilken typ av bevis utgör bilder som exempelvis presenteras med hjälp av en CD-skiva?

Under huvudförhandlingar är det vanligt att parterna visar och lägger fram bilder som bevisning i målet med hjälp av olika presentationsmedel som exempelvis en CD-skiva. Bilder faller inte helt självklart in under någon av ovan beskriva kategorier av bevis, och min uppfattning är att bevisning i form av bilder ofta nämns under rubriken "Övrig bevisning" av åklagaren i en stämningsansökan.

Stämningsansökningar är allmänna handlingar och kan begäras ut från domstolen. Om du vill se hur åklagarna presenterar bevisningen de ämnar att åberopa i sin stämningsansökan kan du begära ut olika stämningsansökningar från en eller flera domstolar. Domstolarna svarar oftast snabbt på en begäran om att ta del av allmän handling, och du kan få handlingen digitalt per e-post.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”