Vilka tider får man bygga på sin tomt?

2020-06-23 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Får man bygga med spik och hammare alla tider på dygnet om man bor i hus i tätort?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det finns ingen lag som reglerar vilka tider man får bygga och föra "oväsen". Däremot säger 3 kap. 1 § Jordabalken (JB) att den som nyttjar fast egendom ska ta skälig hänsyn till omgivningen. Vad detta rent praktiskt innebär är att man inte ska föra alltför mycket oväsen, vilket blir en subjektiv bedömning som svårligen kan påvisas i domstol. Bestämmelser i Miljöbalken (MB) gällande störningar såsom buller eller liknande enbart innebära skadeståndsansvar om störningen uppsåtligen eller genom vårdslöshet orsakat en personskada, vilket inte är aktuellt i detta fall.

Man får därmed bygga vilken tid på dygnet man vill, däremot bör hänsyn tas till grannarna och bygget genomföras under dagtid.

Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Elin Giding
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2021)
2021-02-28 Hur görs make/maka till samägare?
2021-02-28 Samägande av fastighet
2021-02-28 ​Naturvårdsavtal.
2021-02-27 Färdiga gåvobrev och upprätta gåvobrev

Alla besvarade frågor (89984)