Vilka straff kan jag få för att ha slagit en kille?

Jag var i skolan idag och när jag skulle presis ha lektion så skriver min lillebror till mig att han har blivit kallade för "jävla neger" av en kille . Jag blev arg och letade upp killen . Jag slog han hårt i ansiktet så att han fick ont i huvudet . Jag har tagit snack med rektor och han säger att jag är straffmyndig eftersom jag är över 15 och under 18 år.

Vilka straff kan jag få ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nedan går jag igenom vad som nu gäller juridiskt på grund av att du slagit en kille i ansiktet. Vilket brott du kan dömas för och vilka straff du kan få. Viktigt att veta är att jag inte kan säga exakt vad som kommer hända i ditt fall, detta på grund av att jag inte känner till all fakta i just din situation och bedömningen vid brott är alltid personlig.

Att slå en person hårt i ansiktet är misshandel
Bestämmelser om brott och straff finns i Brottsbalken (BrB). Att du har slagit en kille hårt i ansiktet så han får ont i huvudet är misshandel vilket är brottsligt (BrB 3 kap. 5-6 §). Det finns flera olika nivåer av misshandel beroende på hur allvarligt det är:
- ringa misshandel vilket är mindre allvarligt,
- normal misshandel, och
- grov eller synnerligen grov misshandel vilket är mer allvarligt.

Straffet du får beror på vilken nivå av misshandel det handlar om. Med tanke på att du "bara" har slagit en person med knytnäven borde det i alla fall inte vara ett grovt brott men kan absolut vara normal misshandel. Straffet är då enligt lagen fängelse från 14 dagar upp till två år.

Du kan dömas till straff för brottet men troligtvis inte så hårt straff
Är du över 15 år är du precis som du skriver straffmyndig vilket betyder att du kan straffas för ett brott du gjort dig skyldig till (BrB 1 kap. 6 §). När domstolen bedömer straffet utgår den från just dig och din enskilda situation. Jag kan därför inte säga exakt vilket straff du skulle få i en rättegång eftersom jag inte känner till alla fakta om dig.

Vad som kan sägas är att domstolen inte gärna dömer så unga personer som du som begår brott till lika hårda straff som vuxna. På grund av din unga ålder får man också döma dig till mildare straff än vad som står i lagen. Om du döms för misshandel får domstolen alltså t.ex. ge dig böter istället för fängelse (BrB 29 kap. 7 §).

Det är inte troligt att du döms till fängelse
Domstolen väljer normalt inte att döma någon till maxstraffet för ett brott, två års fängelse är alltså inte alls troligt. Dessutom får domstolen bara straffa dig med fängelse om det finns synnerliga skäl, just eftersom du är under 18 år (BrB 30 kap. 5 §). Synnerliga skäl är ett mycket högt krav, vilket betyder att det måste finnas mycket starka anledningar till att du inte borde vara fri. I Sverige är fängelse ovanligt för så unga personer som du och alltså inte troligt i ditt fall. Även om fängelse skulle vara aktuellt så är det inte "vanligt" fängelse utan istället sluten ungdomsvård som personer som du under 18 år vanligtvis döms till (BrB 32 kap. 5 §).

Du kan straffas med ungdomsvård eller ungdomstjänst
Istället för fängelse och böter kan det på grund av din ålder också beslutas att du ska få ungdomsvård eller ungdomstjänst. Ungdomsvård döms om du har någon form av problem som gör att du kan behöva hjälp och stöd från socialtjänsten, vilken typ av "vård" det blir beror helt på vad du behöver för att hindras från framtida brottslighet (BrB 32 kap. 1 §). Ungdomstjänst innebär att du får arbeta utan lön, vanligtvis på kvällar och helger ett par timmar i veckan ofta på någon typ av förening. Dessutom får du delta i särskild anordnad verksamhet med samtal om din brottslighet (BrB 32 kap. 2 §).

Du kan slippa straff och bara få en straffvarning
Man kan också besluta om att du bara ska få en så kallad straffvarning, vilket betyder att det inte ens blir någon rättegång i domstol. Du får alltså inget straff utan precis som namnet säger får du en typ av varning att inte begå brott igen. Straffvarning är vanligt bland ungdomar i din ålder som inte begått brott innan och som kanske kan få den hjälp och stöd man behöver från sin familj. Även socialtjänsten kan i vissa fall ge stöd (Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 17 §). Om du skulle begå ett brott igen inom sex månader från din varning kan den tas tillbaka och då blir det rättegång ändå (22 §).

Sammanfattning
Att du har slagit en person i ansiktet är misshandel.
Brottet bedöms troligtvis inte som grovt och maxstraffet är därför fängelse i två år.
Det är inte troligt att du får fängelse utan antagligen böter.
Alternativt kan du få ungdomsvård eller ungdomstjänst eller inget straff över huvud taget utan bara en varning.

Oavsett om du får något straff eller en straffvarning kommer uppgifter om dig och brottet läggas in i polisens belastningsregister. Får du böter, ungdomsvård eller ungdomstjänst kommer uppgifterna finnas i registret i fem år efter domen (Lagen om belastningsregister 17 § punkterna 6, 8 och 9). Får du en straffvarning kommer uppgifterna finnas i registret i tre år efter beslutet (17 § punkten 11).

Hoppas du fått svar på din fråga!
Har du fler funderingar eller frågor är du välkommen att återkomma och ställa en ny fråga.

Med vänliga hälsningar

Tova AnderssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo