Vilka sorters fel i vara ska säljaren ansvara för?

2020-02-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA
köpte en bil för 70000kr för två månader sedan. För två veckor sedan, slutade bilen att fungera och vi kom själva fram till att det var batteriet genom att se efter om där fanns batterivätska vilket där inte fanns.Vi fyllde på batterivätska och den fungerade bra i två veckor. Nu till min fråga, är ett nytt batteri något bilhandlaren ska stå för?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga rör ett köp mellan näringsidkare och konsument, vilket innebär att reglerna i konsumentköplagen blir aktuella. Jag kommer i mitt svar att utgå från att bilbatteriet inte längre är fungerande.

När ansvarar säljaren för fel i vara?

Enligt 20 § konsumentköplagen ska säljaren ansvara för fel som funnits vid den tidpunkt då varan avlämnades, även om felet visat sig först senare. Om felet visar sig inom sex månader efter varans avlämnande anses utgångspunkten vara att felet fanns vid avlämnandet (20 a konsumentköplagen).

När föreligger fel i vara?

Enligt 16 § konsumentköplagen anses ett fel föreligga i en vara om den i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper inte stämmer överens med vad som följer av avtalet. Vidare anses fel i vara också föreligga om varan i något avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Vad man som köpare har med fog kunnat förutsätta är en bedömningsfråga som görs i det enskilda fallet. I ditt fall har du troligen haft fog att förutsätta att bilbatteriet fungerar då det är en essentiell del av en bil. Det är alltså rimligt att anta att det föreligger ett sådant fel i er bil som konsumentköplagen tar sikte på.

Vad har du som köpare för rättigheter?

På grund av felet får du kräva att säljaren avhjälper felet genom att t.ex. byta bilbatteri eller att säljaren reparerar batteriet (se 26 § konsumentköplagen). Om detta inte är en möjlighet har du rätt att begära prisavdrag eller häva köpet och därmed få tillbaka pengarna (28 – 29 §§ konsumentköplagen).

Vad bör du göra om säljaren vägrar ta ansvar?

I det fall att du gett säljaren förslag som t.ex. avhjälpande, men att säljaren vägrar ta ansvar, har du möjlighet att anmäla fallet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kommer att hjälpa dig att pröva din tvist genom att ta ett opartiskt beslut som utgör en slags rekommendationen på hur tvisten bör lösas. Du kan läsa mer om hur man anmäler här.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1066)
2020-09-20 Skadestånd på grund av en reklamation
2020-09-18 Dröjsmål vid konsumentköp
2020-09-18 Ersättning för stulet paket
2020-09-13 Rätt till prisavdrag vid fel på varan

Alla besvarade frågor (84259)