Vilka slags inkomster är skattefria?

2019-05-30 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Avser fråga med undantag från följande: arbetslön, ersättningar genom försäkringskassan och undantag från skatt vid intjänande av totalinkomst understigande 19670 kr/årVilka slags inkomster inte är skattepliktiga?Tack!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du undrar vilka slags inkomster som är skattefria

Eftersom din fråga handlar om skatt blir inkomstskattelagen (IL) tillämplig.

Vilka inkomster är skattefria?

I 8 kap. IL beskrivs ett antal inkomster som är skattefria. Dessa inkluderar bland annat:

- Förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning, se 8 kap. 2 § IL

- Vinster vid lotterier, kombinationsspel och vadhållning, se 8 kap. 3 § IL

- Vissa stipendier, se 8 kap. 5 § IL

- Barnbidrag, underhållsstöd, bostadsbidrag och bostadstillägg, se 8 kap. 9-10 §§ IL

- Bistånd, se 8 kap. 11 § IL

- Försäkringsersättningar, se 8 kap. 15 § IL

Detta är alltså några av de vanligaste inkomsterna som alla är skattefria. Sedan finns det även ett antal inkomster som du inte behöver ta upp som lön och därmed inte heller skatta för i 11 kap. IL. Exempelvis vissa gåvor till anställda, under vissa värden, behöver inte tas upp, se 11 kap. 14 § IL.

Hoppas du fått svar på din fråga! Ifall du har någon fråga kring någon specifik ersättning är du välkommen att höra av dig igen!

Vänliga hälsningar

Axel Bellander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (519)
2019-09-29 Vem står för reseersättning om inte företaget gör det?
2019-09-23 Uttagbeskattning
2019-09-14 Föreligger skatteplikt på inkomst till följd av testamente?
2019-09-07 Kan jag folkbokföras på en postboxadress?

Alla besvarade frågor (74578)