Vilka skyldigheter har man som konsument vid bilköp av bilhandlare?

2019-11-24 i Konsumentköplagen
FRÅGA
vilka skyldigheter har man som konsument vid bilköp av bilhandlare?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättigheter och skyldigheter varierar beroende på om du köper något i egenskap av konsument eller som näringsidkare. Har du köpt en bil som du ska använda i egenskap av privatperson så räknas du som konsument. Har du köpt en bil som ska använda inom företaget så räknas du som näringsidkare. I mitt svar kommer jag utgå från att du är konsument. Reglerna som gäller för konsumentköp hittas i konsumentköplagen.

Vilka skyldigheter har man som konsument?
Reglerna i konsumentköplagen är tvingande till konsumentens fördel (3 § konsumentköplagen). Detta innebär att bilhandlaren inte kan ge dig sämre villkor än vad som står i lagen. I mitt svar kommer jag att gå igenom de skyldigheter du har enligt lagen.

Betalning
Konsumentens främsta skyldighet är att betala varan i tid (38 § konsumentköplagen). Om du som köpare inte betalar i rätt tid och detta inte beror på säljaren så föreligger dröjsmål. I de fall köparen är försenad med betalningen har säljaren rätt att hålla inne varan. Dessutom får säljaren kräva att köparen betalar priset eller häva köpet. Om säljaren häver köpet får skadestånd krävas av köparen.

Undersökningsplikt
Det finns ingen uttrycklig undersökningsplikt i konsumentköplagen. Undersökningsplikt innebär en skyldighet för köparen att undersöka varan innan köp och en sådan skyldighet har inte konsumenter. Dock är det lite speciella regler som gäller för bilar då de är "stöldbegärlig egendom", vilket gör att man som köpare ska vara extra uppmärksam och kontrollera de uppgifter säljaren givit. För att skydda sig själv vid bilköp bör man alltså försäkra sig om att man köper bilen från dess rätte ägare.


Hoppas du fått svar på din fråga!

Emma Liberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1041)
2020-08-03 Vad gäller om ett företag erbjuder en konsument kompensation för fel?
2020-07-31 Ersättning till följd av fel i vara?
2020-07-30 En REA vara har nu sänkts i standardpris
2020-07-30 När aktualiseras fel vid bilköp?

Alla besvarade frågor (82603)