Vilka skyldigheter har köparen mot en näringsidkare vid köp och får man behålla handpenningen?

2020-08-20 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej jag driver en klänningbutik. Jag har såt 3 klänningar till ett sällskap, de har betalt handpenning men de har inte kommit och betalat resterande del eller tagit klänningarna. Vi har ringt dem flertalet gånger samt smsat kunderna. De svarar inte.det har nu gått mer än 6 månader. Vi har förlorat på detta. Vi kunde sälja dem till andra kunder. Vad händer nu, måste vi hålla dessa klänningar kvar undanhängda till dessa kunder hur länge som helst? Får vi behålla handpenningen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du sålt tre klänningar och erhållit handpenning för dessa. Kunden har sedan uteblivit och inte hämtat dem på över månader.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för vilka skyldigheter du har som säljare och vilka skyldigheter köparen har. Dessutom tänker jag kort beskriva vad en handpenning är till för.

Din fråga regleras i konsumentköplagen (kkl).

Vilka skyldigheter har köparen?

Köparens har en skyldighet att betala för varan inom skälig tid samt efter anmodan (meddelande om betalning), om köparen inte gör detta är denne i dröjsmål med betalning (38 § kkl). Om köparen är i dröjsmål med betalning har du rätt att kräva betalning eller häva köpet (39 § kkl). Att häva köpet innebär att alla prestationer ska återgå. För att få häva köpet krävs det att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig (40 § kkl). Ett dröjsmål med 6 månader samt att du utan framgång försökt kontakta köparen får anses utgöra ett väsentligt dröjsmål.

Vilken funktion fyller handpenningen?

Handpenningen när tänkt att täcka de kostnader som uppkommer i samband med köpet. Om köparen har slutat svara och det står klart att de inte kommer hämta klänningarna får du dra av det belopp som motsvarar de utgifter du haft för förvaringen av klänningen. Du har inte rätt att behålla mer. Det kan anses utgöra en del av det skadestånd du är berättigad enl. 41 § kkl, om inte dröjsmålet beror på extraordinära omständigheter som köparen inte kan rå för. I och med att du försökt kontakta köparen ett flertal gånger utan framgång så är det mest troligt att de helt enkelt backat från köpet utan att meddela er.

Slutsats

Du behöver inte hålla klänningarna för köparen längre. Du har rätt till ersättning för de kostnader du haft med anledning av dröjsmålet. Det är viktigt att du meddelar köparen att du kräver ersättning samt att du inte längre tänker hålla klänningarna. Fortsättningsvis kan det vara lämpligt att infoga en klausul i köpeavtalet som föreskriver en viss tid för avhämtning efter erlagd handpenning.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1134)
2021-01-25 Reklamation vid felaktig vara
2021-01-25 Garanti vid fel i vara
2021-01-23 Konsumentens rätt till hävning efter flera reparationsförsök vid fel på vara
2021-01-23 Kan jag häva ett bilköp?

Alla besvarade frågor (88449)