Vilka skyldigheter har hyresvärden gentemot hyresgästen vid en hyreshöjning?

Bor i hyresrätt. Hyreshöjning för 2023 lär vara förhandlad mellan hyresvärden och hyresgästföreningen. Har inte fått information från hyresvärden om den nya hyran. Vilken skyldighet har hyresvärden att informera hyresgäst om hyreshöjning och hur ska det göras?

Lawline svarar

Hej,


tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Bestämmelser om hyresrätter finns i hyreslagen i 12 kap. Jordabalken (JB) vilket jag kommer utgå från när jag besvarar frågan.


Vilka skyldigheter om att informrera hyresgästen har hyresvärden vid en hyreshöjning?

Vad som krävs för en hyreshöjning gällande informationsplikt finns i 53-55e § 12 kap. JB. För enkelhetens skull ska jag försöka rada upp de kraven som framställs här och förtydliga om det är något oklart.


Eftersom detta är en ändring av ett hyresvillkor så måste hyresvärden meddela denna ändringen till dig skriftligen (12 kap. 54 § första stycket JB).


Meddelandet som hyresvärden ska lämna till dig ska innehålla:

  • Uppgift i kronor om den ökade hyran och uppgift om den nya totala hyran
  • dagen den nya hyran börjar gälla
  • uppgift om att du blir skyldig att betala den nya hyran om du inte motsätter dig den inom en viss tid, denna tiden får som kortast vara två månader efter det att hyresvärden lämnade meddelandet
  • hyresvärdens adress
  • en upplysning om din möjlighet att be hyresnämnden att pröva skäligheten av den nya hyran samt vad du behöver göra för att en sådan prövning ska ske (12 kap. 54a § andra stycket JB)

Övrig information

Det kan även vara bra att veta om du inte motsätter dig hyran inom den tiden som hyresvärden har lämnat i meddelandet anses du ha ingått avtal med hyresvärden om den nya hyran och den nya hyran får börja gälla först den dagen som är den utsatta dagen i meddelandet för dig att motsätta dig hyran (12 kap. 54a § tredje stycket JB)


Hoppas du fått svar på din fråga!Elias BergmanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning