FrågaKÖPRÄTTKonsumentköplagen16/12/2020

Vilka skyldigheter har ett företag vid fraktskador uppkomna under leverans?

Hej

Vi säljer skärmar online och undrar vad som gäller gällande nedanstående situation.

En kund köper en skärm som vi skickar med vårt transportpartner.

När leveransen är framme och skall överlämnas till kund så ser kunden att det finns en fraktskada, ett synligt hål i produktens kartong. Kunden tar emot leveransen ändå då han tror att skadan i paketet (hålet) inte påverkat produkten och att skärmen är OK. Han anmäler inte/anmärker inte fraktskadan trots anvisningar från oss till kunden om att anmäla eventuella fraktskador till transportföretaget samt att det står på förpackningen att kunden skall vägra ta emot levernasen om förpackningen är skadad.

När kunden öppnar förpackningen då upptäcker kunden att skärmen är trasig. Vad har kunden för rättigheter i det här fallet.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer om en datorskärm som ert företag säljer skulle skadas under leveransen till en kund. Alltså vad kan kunden kräva från er i om detta skulle inträffa. Jag kommer börja med att reda ut vilka rättsliga bestämmelser som är aktuella i ert fall. Sedan kommer jag klargöra vem som är ansvarig för fraktskador och vad ni har för skyldigheter gentemot kunden.

Konsumentköp

När du pratar om kunden tolkar jag det som att det rör sig om en privatperson som handlar av er och inte ett företag. Detta innebär att kunden är en konsument. Eftersom kunden handlar av ert företag rör det sig om ett så kallat konsumentköp (1§ KköpL). Konsumentköplagen ger ett starkt skydd för just konsumenter och ger er som företag ganska långtgående skyldigheter.

Konsumentköplagen är tvingande vilket innebär att avtalsvillkor som är till nackdel för konsumenten i jämförelse med konsumentköplagen är ogiltiga (3§ KköpL). Jag tolkar inte de anvisningar som du beskriver medföljer på paketet som några avtalsvillkor, utan endast rekommendationer på vad kunden bör göra vid en fraktskada. Skulle anvisningar innebära att ni vägrar ta ansvar för skadan om köparen inte följer dessa skulle dem vara utan verkan.

Vem ansvarar för fraktskadan?

Datorskärmen är inte avlämnad förens köparen har den i sin besittning, det vill säga i sina ägor (6§ KköpL). Även fast ni lämnat skärmen vidare till er transportör har skärmen alltså inte avlämnats hos kunden. Att skärmen inte har avlämnats har betydelse för vem som skall anses ansvarig och bära risken för de skador som uppkommer tills dess att kunden har varan i sin besittning. I detta fall har ni alltså haft ansvaret och stått risken för skador

När man ska avgöra vem som bär ansvar för en skada är det viktigt att utreda vem som bär risken för en vara. Att bära risken för en vara innebär att man är ansvarig för de skador som uppkommer. Ert företag bär risken för datorskärmen fram tills dess att den är avlämnad (8§ 2 stycket KköpL). Detta betyder att ni är ansvarig under hela transporten och för de skador som uppkommer då. Ert ansvar försvinner alltså inte den stund då skärmen överlämnas till transportören.

Vilka rättigheter har kunden?

Om skärmen är trasig är det fel på varan (16§ KköpL). Detta ger köparen flera rättigheter (22§ KköpL):

avhjälpande (reparera skärmen) omleverans (ny skärm)prisavdragersättning för att avhjälpa felet häva köpetskadestånd

Köparen kan inte kräva att ni gör alla dessa saker utan man brukar börja se om avhjälpande är möjligt för att sedan gå vidare till nästa möjlighet om avhjälpande inte går att genomföra. Mest troligt vid en trasig datorskärm är omleverans, det vill säga att ni skickar en ny skärm till köparen utan extra kostnad för hen.

Slutsats

Ert företag är alltså ansvariga för de datorskärmar ni levererar fram tills dess att köparen fått sin skärm. Ni ansvarar därför för skador uppkomna under leveransen också. I denna situation skulle ni var tvungna att kompensera köparen på något sätt till exempel genom att skicka en ny skärm. Om en situation som denna skulle uppstå skulle jag därför rekommendera dig att höra av dig till er transportör och försöka få ersättning för den förstörda skärmen från denne.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen om du har fler frågor!

Med vänliga hälsningar

Ida ZackariassonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?