Vilka skäl finns för underrättelse till Skatteverket om förrättad vigsel?

FRÅGA
Skatteverket kontrollerar om vigselförrättaren är behörig att viga. Vilka övriga två skäl finns för att skatteverket ska underrättas om en förrättad vigsel?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En vigsel i Sverige är giltig om följande strecksatser är uppfyllda:
- vigselförrättaren är behörig att förrätta vigsel,
- de blivande makarna samtidigt varit närvarande och samtyckt till äktenskapet samt
- vigselförrättaren har förklarat dem som makar.

Alla punkter måste alltså vara uppfyllda för att vigseln ska vara giltig i Sverige. Vigselförrättaren ska också kontrollera att det finns en giltig hinderprövning innan vigsel kan förrättas. En hindersprövning är giltig i fyra månader från beslutsdagen och är något som makarna gemensamt begär hos Skatteverket, som ska pröva om det finns något hinder mot äktenskapet (3 kap. 1 och 3 § äktenskapsbalken, ÄktB). Vigselförrättaren kontrollerar att en hindersprövning har gjorts genom ett intyg som de blivande makarna lämnar till vigselförrättaren före vigseln (4 kap. 5 § ÄktB).

När vigseln är förrättad ska vigselförrättaren genast underrätta Skatteverket om det. Skatteverket kontrollerar sedan att det fanns en giltig hindersprövning vid vigseltillfället, innan vigseln registreras i folkbokföringen (4 kap. 8 § ÄktB). Skatteverket kontrollerar även att vigselförrättaren var behörig, vilket normalt görs genom att vigselförrättaren anger församlingens eller samfundets namn på vigselintyget eller lämnar andra uppgifter som styrker behörigheten. Vigselintyget lämnas därefter till Skatteverket. Skulle sådana uppgifter saknas och vigselförrättarens behörighet inte går att kontrollera kommer Skatteverket att begära att vigselförrättaren styrker sin behörighet innan den förrättade vigseln kan registreras.

Vigselförrättare med behörighet att viga inom Svenska kyrkan och andra samfund är registrerade hos Kammarkollegiet. Länsstyrelsen i varje län har förteckningar över borgerliga vigselförrättare.

Svar på din fråga
Skälen till varför Skatteverket ska underrättas om en förrättad vigsel är alltså för att en kontroll av vigseln ska kunna göras. Skatteverket kontrollerar att vigselförrättaren var behörig att förrätta vigseln som du skriver i frågan, att båda makarna samtidigt närvarat och samtyckt till äktenskapet samt att vigselförrättaren förklarat dem som makar. Hindersprövningen är ett annat skäl till varför en vigsel ska underrättas till Skatteverket, som är ett moment som egentligen sker innan vigseln kan förrättas. Därefter sker en efterkontroll att en sådan prövning fanns vid vigseltillfället. Skälen till kontrollen är för att säkerställa att makarna ingått äktenskapet med samtycke, att de inte är släkt med varandra i rätt upp- och nedstigande led eller att de är helsyskon. Ytterligare ett skäl för kontrollen är för att säkerställa att äktenskapet inte innebär tvegifte för någon av makarna.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1288)
2022-01-13 Avtala bort giftorätten
2022-01-10 Kan man köpa en lägenhet utan att få godkännande från sin man?
2021-12-31 Hur gifter man sig i Sverige?
2021-12-27 Kan min make vid äktenskapsskillnad få rätt till huset som är min enskilda egendom?

Alla besvarade frågor (98501)