Vilka skäl finns det för att bli anhållen?

FRÅGA
Vill veta vilka skäl som ska föreligga för att bli anhållen
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!

Att anhålla en person är ett form av frihetsberövande som beslutas av åklagaren. Det får göras om det finns skäl för att häkta personen, vilket innebär att skälet för att anhålla en misstänkt är för att invänta häktesförhandlingarna. Om det finns risk för att den misstänkte kommer försöka hålla sig gömd för lagföring eller försvåra brottsutredningen finns det skäl för häktning. Vidare är det som huvudregel skäl för häktning om straffskalan på det misstänkta brottet är minst två års fängelse (exempelvis mord).

Är det av stor vikt för utredningen får åklagaren också anhålla den misstänkte, även om skäl för häktning inte finns.

Sammanfattning. Finns skäl för häktning och/eller det är av stor vikt för utredningen får åklagaren besluta om att anhålla den misstänkte.

Mikael Jonasson
Fick du svar på din fråga?